Skip to content Skip to footer

Kad įvertintume kultūrą, būtinai reikia atsižvelgti į tai, kiek žmoniškumas, kaip veiksnys, reiškia viskam,
kas žmonėms rūpi, kas yra jų darbas, visas jų gyvenimo turinys ir pagaliau jo esmė.
(Vydūnas)

 2018 m. kovo 21 d. Varputėnų bibliotekos skaitytojai dalyvavo diskusijoje „Žmogaus pašaukimas – gyvenimu į būtį įnešti kilnaus žmogiškumo“, skirtoje Vydūno metams paminėti. Renginį pradėjo bibliotekininkė Vida Bernotienė  apžvelgdama filosofo, rašytojo, publicisto ir kultūros veikėjo Vydūno – Vilhelmo Storostos biografiją. Vydūnas parašė 12 filosofinių veikalų, daugiau negu 30 filosofinio turinio dramų, istoriografinių darbų. Meilė savo tautai, jos papročiams buvo jo varomoji jėga. 1985 m. įkūrė Tilžės giedotojų draugiją ir 40 m. jai vadovavo, mokytojavo, rengė dainų šventes, vaidinimus, populiarino lietuvių liaudies dainas, leido žurnalus. Skaitydami ir analizuodami Vydūno parašytas mintis diskusijos dalyviai įsitikino, jog jis didis žmogus, puoselėjęs lietuvių kalbą, tautos autentiškumą ir tradicijas.
Varputėnų bibliotekoje taip pat eksponuojama spaudinių paroda „Jam pasaulis buvo paslaptis, o jo pozicija jame tapti geresniu“, skirta Vydūno metams. Paroda veiks iki kovo 28 d. Kviečiame apsilankyti!

Vida Bernotienė,
Varputėnų bibliotekos bibliotekininkė

 

Komentaras