Skip to content Skip to footer

2022 m. pirmajai lietuviškai knygai sukanka 475 metai. Siekiant paminėti šį įvykį, Verbūnų biblioteka balandžio 27 d. pakvietė jaunuosius skaitytojus į popietę „Tavo rankų delnuos spinduliuoja knyga“.

Renginio pradžioje bibliotekininkė Antanina Petrauskaitė susirinkusiems priminė, kad pirmosios spausdintos lietuviškos knygos autorius – Martynas Mažvydas, 1547 m. Karaliaučiuje parengė ir išleido nedidelę, kuklią 79 puslapių knygelę. „Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit. Ir tatai skaitydami permanykit“, – šiais įžanginiais, visiems lietuviams gerai pažįstamais žodžiais M. Mažvydas pradėjo naują lietuviško žodžio etapą tautos istorijoje.

Išklausę bibliotekininkės įžanginio pasakojimo, dalyviai aktyviai jungėsi į diskusiją apie knygos ir skaitymo reikšmę, susidomėję dalyvavo viktorinoje „Knygos labirintais“. Smagu ir naudinga varžantis tarpusavyje palyginti savo žinias ir patirtį su kitais bendraamžiais. Laikas prabėgo greitai. Džiaugiamės jaunimo domėjimosi, jų sukaupta išmintimi apie knygos reikšmę žmonijos ir tautos istorijoje. Juk knyga – žinių ir išminties šaltinis, aruodas, iš kurio galime semtis gerumo, jautrumo, pasiaukojimo pavyzdžių.

Verbūnų bibliotekos informacija
 Nuotraukos Ievos Šukytės

Komentaras