Skip to content Skip to footer

„Jeigu žodžiai yra žmonių kūnai, tai dar daugiau jie yra žmonių sielos. Aš girdžiu tave kalbant ir galiu pasakyti, kas tu esi“, – rašė Justinas Marcinkevičius
2017 metų gegužės 9 dieną Verbūnų mokyklos bibliotekoje vyko popietė, skirta Lietuvių kalbos kultūros metams. Renginį organizavo mokytoja Irena Stonienė ir Verbūnų bibliotekos bibliotekininkė Antanina Petrauskaitė.
Popietėje dalyvavo priešmokyklinio ugdymo grupė ir 1–6 klasių mokiniai, pavaduotoja ugdymui Rasa Jurgaitienė ir mokytoja Danutė Adomaitienė.
Mokytoja I. Stonienė papasakojo apie rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis.
Bibliotekininkė A. Petrauskaitė surengė viktoriną. Mokiniai susiskirstė į dvi komandas. Dalyviams teko atsakyti į įvairiausius klausimus, atlikti užduotis iš gimtosios kalbos, literatūros, tautosakos. Reikėjo atspėti knygos veikėjus, pabaigti posakius, nustatyti kūrinio autorių, pasakyti garsiakalbes, ištaisyti sakinius, kuriuose panaudotos svetimybės ir atlikti kitas užduotis. Abi komandos pasirodė puikiai.
Bibliotekininkė renginį užbaigė Justino Marcinkevičiaus žodžiais: ,,Derėtų neužmiršti, kad kalba turi daug rankų – priglausti, atleisti, paguosti, apglėbti, sutaikinti, sujungti… Baisu, kada šitos rankos lieka tuščios, kada ta pačia kalba kalbantys nesusikalba“.

Antanina Petrauskaitė,
Verbūnų bibliotekos bibliotekininkė