Skip to content Skip to footer

Birželio 30 d. vyko visuotinis virtualus Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų pasitarimas. Jo metu įžanginį žodį tarė bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė, bei direktorės pavaduotojas Almantas Šlivinskas. Buvo pasveikinti darbuotojai: Loreta Motuzienė, Jurgita Jasiškytė, Rimvida Linauskienė, Ramutė Preimontienė, Rita Bielskienė, baigę studijas ir praplėtę žinias. Pristatyti nauji darbuotojai.
Direktoriaus pavaduotojas A. Šlivinskas pristatė veiklos gaires – žinių, turinčių meninę, paveldosauginę išliekamąją reikšmę apie rajoną kaupimas. Pasidalijo džiugia žinia, kad šiuo metu pradėtas kurti filmas, skirtas bibliotekos 70-mečiui, todėl bus filmuojamos bibliotekos, išradingos ir originalios jų kuriamos veiklos, parodos, edukaciniai užsiėmimai ir kiti renginiai. Aptarė asmens duomenų saugojimo aktualijas.

Informacijos ir kraštotyros skyriaus bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius J. Bugaila pristatė bibliotekų kompiuterizavimo plėtros plano eigą, naujienas. nžinerinio ir programavimo paketų programų apžvalgą ir jų panaudojimo galimybes. Šiuo metu bibliotekos turi gavusios 83 vnt. naujų kompiuterių, skirtų skaitytojams, televizorių, spausdintuvų. Greitai bibliotekas pasieks ir 11 vnt. vaizdo projektorių, kiekviename padalinyje pastatytas maršrutizatorius, rudenį laukiama eksperimentinio paketo (virtualios realybės įranga).
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyr. metodininkė Loreta Motuzienė pristatė bibliotekų veiklos rodiklių apžvalgą (pateikti duomenys iki gegužės 31 d.). Aptarti vartotojai, renginių lankytojai, knygų išdavimas, žodinių ir vaizdinių renginių skaičius.
Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Albina Černikienė aptarė aktualiausius fondo apskaitos klausimus, padarė dažniausių nurašymo klaidų apžvalgą. Nemažai dėmesio skyrė apskaitos dokumentų pildymui.
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliotekininkė projektinei veiklai Vilija Jaškauskienė pristatė sensorinius skaitymus autizmo spektro ir kitų kalbos sutrikimų turintiems vaikams, jų naudą, metodiką. Taip pat paskatino apgalvoti idėjas būsimų projektų rengimui.
Buvo pristatytos Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų baigiamųjų darbų apžvalgos, išvados. Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Jurgita Jasiškytė pristatė Gruzdžių gimnazijos moksleivių skaitymo įpročius. Tyrimo metu paaiškėjo, kad labai svarbią įtaką skaitymo įpročiams turi šeima. Visgi patraukli bibliotekos aplinka, knygos, pritraukiančios skaitytojus, bibliotekininko kompetencijos ir kūrybiškumas, skaitymo skatinimo veiklos taip pat turi reikšmės vaikų įsitraukimui į skaitymą. Ginkūnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Rimvida Lainauskienė pristatė baigiamąjį darbą „Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos edukacinių paslaugų kokybės analizė vartotojų požiūriu“ ir pateikė pasiūlymų, kokių paslaugų tyrime dalyvavę bibliotekos vartotojai pageidauja: moterys – kulinarijos, floristikos, rankdarbių; vyrai – informacinių technologijų, fotografijos, 3D modeliavimo edukacinių veiklų. Tačiau daugelis tyrime dalyvavusių respondentų pripažįsta, kad organizuojamos edukacinės paslaugos, renginiai yra kokybiški, reikalingi ir naudingi.
Kurtuvėnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Aurelija Kniurienė pristatė praktinius lektologijos mokymus: kūrybiško darbo ir patirties apžvalgą. Darbuotoja išskyrė pagrindinius veiklos principus: tvarkinga darbo aplinka, kūrybiška apranga – kostiumai, vartotojų poreikių analizė ir įgyvendinimas. Bibliotekiniame darbe ypatingai svarbus– kūrybiškumas
Darbo tarybos pirmininkė Roberta Rasikienė apžvelgė Darbo tarybos veiklas, buvo išrinkti nauji nariai: Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vedėja – Joneta Filinskė bei Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos vyresniosios bibliotekininkės Jurgita Jasiškytė ir Liongina Šufinskienė.
Direktorė I. Klupšaitė aptarė LIBIS sistemos modernizavimo darbus. Išskyrė pagrindinius aspektus, į kuriuos bibliotekos darbuotojai turi atkreipti dėmesį.


Informacijos ir kraštotyros skyriaus informacija

Komentaras