Skip to content Skip to footer

2017 m. balandžio 26 d. Žadžiūnų bibliotekoje vyko popietė „Bibliotekos vaidmuo bendruomenėje“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei. Popietėje dalyvavo Kairių seniūnas Artūras Šulčius, Žadžiūnų bibliotekos globėja, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bridų filialo direktorė Nijolė Girniuvienė, bendruomenės pirmininko pavaduotoja Rūta Gasparavičiūtė.
Bibliotekininkė Ona Skirmantienė  pasidžiaugė, kad į popietę susirinko tie gyventojai, kurie dažniausiai lankosi bibliotekoje. Ji apžvelgė praėjusių metų rezultatus, džiaugėsi aktyviais bibliotekos skaitytojais, dėkojo už pagalbą kaimo bendruomenei.
Prieš 2 savaites skaitytojams buvo išdalintos apklausos anketos apie biblioteką. Pagrindinis apklausos tikslas buvo sužinoti skaitytojų nuomonę, kokios bibliotekos šiandien jiems reikia, ko jiems trūksta, kuo biblioteka galėtų prisidėti prie bendruomenės veiklų. Popietės metu padaryta apklausos anketų apžvalga.
Bibliotekininkė pristatė bibliotekoje veikiančią fotografijų parodą „Bibliotekos praeities atspindžiai“. Paroda veiks iki birželio 1 dienos.

Ona Skirmantienė,
Žadžiūnų bibliotekos bibliotekininkė