Skip to content Skip to footer

Išgelbėti pasauliui užtenka, kad kiekvienas, nors ir visiškai mažas, išdrįstų pradėti.

                         Bruno Ferrero

Apsidairai aplinkui ir pamatai spalvotomis šakomis dangų remiantį medį. Baltą ir purų sniegą, tarsi patalu užklojusį poilsiui žemę. Pavasarį po ką tik nulijusio lietaus išsiskleidusį gėlės žiedą, žydinčiame vasaros lauke besidarbuojančias bites. Negali nė akimirkai suabejoti gamtoje egzistuojančia harmonija ir jos grožiu… Tik kaip jį išsaugoti, kad galėtumėm džiaugtis kiekvienu metų laiku? Tai svarbu visame pasaulyje.

1971 m. Jungtinės Tautos pavasario lygiadienį paskelbė Pasauline Žemės diena. Kiekvienais metais ji minima  kovo 20 dieną. Kovo 20-oji Pasauline Žemės diena paskelbta neatsitiktinai. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. Visame pasaulyje vyksta įvairios veiklos, ragindamos didelius ir mažus tapti Žemės globėjais bei saugotojais.

Kužių gimnazijos 3 klasės mokiniams svarbi mus supanti aplinka. Jie kasmet mini šą ypatingą visam pasauliui dieną. Vaikai žino, kad tik nuo kiekvieno žmogaus priklauso, kokioje aplinkoje mes gyvensime. Žmogus gali viską: gali kurti ir puoselėti grožį, gali viską sunaikinti…

Mylėkime, supraskime gamtą ir jos reiškinius, o, svarbiausia, saugokime!

3 klasės mokytoja Rasa Lukauskienė

Žemei prireikė daugiau nei 4 milijardų metų, kol ji tapo tokia, kokia yra dabar. Ji – stebuklas, kuriuo turime tinkamai rūpintis. Rūpestis – tai ne gražūs žodžiai, o tvarus elgesys ir tausojantis vartojimas.

Knygelė „100 dalykų, kuriuos tu gali padaryti dėl Žemės“ skirta šauniems vaikams, norintiems mokytis draugiško gamtai ir aplinkai elgesio.

Čia daugybė įdomių faktų, patarimų, smagios veiklos ir 100 dalykų, kuriuos galima padaryti dėl Žemės.

https://www.knygos.lt/lt/knygos/100-dalyku–kuriuos-tu-gali-padaryti-del-zemes/

„Jei galėsiu padaryti, kad bent viena širdis nesugniužtų, nebūsiu gyvenusi veltui. Jei bent vienam galėsiu sumažinti skausmą, sušvelninti kančią ar bent vieną bejėgį paukštį sugražinsiu į lizdą, nebūsiu gyvenusi veltui.“   

       Emily Dickinson

Augustės Stankūnaitės piešiniai

Oi nelengva gyvenime būtų
be upokšnio glamonės švelnios,
be rugių želmenėlių kaip rūtų,
nusidabrintų spalio šalnos.

Ir be vyturio balso lyg vaisto
Po snieguotų žiemos negandų,
be gimtinės kampelio apleisto,
į kurį mintimis tik skrendu…

Be žvaigždės, kai širdy –
miglos blausios,
be rusenančios sieloj vilties.

Ir sunkiausia,
tikriausia, sunkiausia,–
jei nejaustumei draugo peties.  

Pranas Raščius

Gustės Kriaučiūnaitės piešinys

Danieliaus Kaušo piešiniai

Šviečia gluosnio pumpurėliai –
Pilkapūkiai katinėliai.
Šalti, šalti, nebedrįsk,
Pasibelst į mūs duris.

Saulė pluša, šventę žada –
Aukso kirviais kerta ledą.
Šaltinėli, suskambėk,
Žvanguolėliais prakalbėk.

Žydi gluosnio katinėliai –
Ant šakelių gintarėliai.
Žeme, žeme,  uždainuok,
Tu, burnele, nusijuok.

Gluosnio gintarėliai / Janina Degutytė
https://mamosdienorastis.lt/md-370-eilerasciai_apie_pavasari-1259.html

Aro Bulanovo piešinys

Egidijos Mikalajūnaitės piešiniai

Jau šypsos saulelė
Kaitri ir graži,
Jau šniokščia upeliai
Didi ir maži.

Pavasaris žengia
Grožybių keliu
Ir apsiaustu dengia
Jau žemę žaliu.

Jau vėl bijūnėliai,
Vėl rūtos žydės;
Miške čiulbuonėliai
Gražiai vėl čiulbės.

Skrajos vėl žirgeliai
Ir gražūs drugiai,
Greit, mieli vaikeliai,
Pažaisim smagiai.

Vincas Vitkauskas
https://mamosdienorastis.lt/md-370-eilerasciai_apie_pavasari-1259.html

Dovido Jono Bogučansko piešinys

Prasimušk, vandenėli,
Iš po ledo kieto –
Krauna saulė pumpurėlį
Pirmutinio žiedo.

Prasigraužk, šaltinėli,
Juodo sniego kalnu.
Pabarstyk šiluos žibuoklių
Žydrumėlį švelnų.

Išsapnuok, darbšti bitele,
Rytmetėlį kvapų,
Žalčialunkio nelankyto
Auksasparnį sapną.

Vandenėli, šaltinėli / V. Baltrūnas
https://mamosdienorastis.lt/md-370-eilerasciai_apie_pavasari-1259.html

Erikos Šiopytės piešinys

Žaliuoja Žemė –
Visiems gražu.
Kai žydi gėlės,
Lakstyt smagu.

Ruduo ateis vėl,
Lapai šėlios.
Žiemai paspaudus
Snaigutės šoks.

Nebus to grožio,
Vai negerai,
Jei Žemę skriausim
Blogais darbais.

Pravirks nuo šiukšlių
Gėlių laukai,
Ir džiaugsmo mūsų
Neliks tikrai!

Mylėkim Žemę, –
Juk mes iš jos.
Te saulė šviečia
Širdelės mus.

Tada drugeliais
Vaikučiai šoks.
Pasaulis didis
Žydės, žaliuos!

Mylėkim Žemę / Emilija Paskočinaitė, 10 m. http://apkabinkimezeme.lt/mylekim-zeme/

Emilijos Žilevičiūtės piešinys

Erikos Šiopytės piešiniai

Kai žemelė atsibudo,
Želmenėlis strykt iš grūdo.

Ir nusijuokė žvaliai:
– Kur jūs saulės spinduliai?

– Sveikas gyvas, rugio vaike!
Ko tau reikia, ko tau reikia?

– Ko man reikia po žiemos?
Tik lietaus ir šilumos.

Kai žemelė atsibudo / Zita Gaižauskaitė 

http://www.tiputapu.lt/lt/rasytoju-tribuna/poezija/zita-gaizauskaite/kai-zemele-atsibudo/

Gaudrės Aukščionytės piešinys

Karolio Labanausko piešiniai

Žibutė, melsvoji gėlytė,
Nors miškas sustingęs dar miega,
Išlindo pro tirpstantį ledą.
Nubudus iš baltojo sapno
Ir veidą pakreipus į saulę,
Prabilo: ,,Būk sveikas, pasauli,“.
Pabuskite žolės ir medžiai,
Čiurlenkit, šaltiniai, ar girdit
Pavasario plakančią širdį?
Ir žydi melsvoji gėlytė,
Iškilus virš lapų pernykščių,
Ir klausosi –  antys atkrykščia…

Žibutė / Bronė Buivydaitė
https://mamosdienorastis.lt/md-370-eilerasciai_apie_pavasari-1259.html

Gustės Kriaučiūnaitės piešinys

Kotrynos Ašmontaitės piešiniai

Luko Jarockio piešiniai

Kur ne kur
Sniegelis guli.
Bunda Žemė iš miegų.
Stovi medžiai pasiruošę,
Apsirengt žaliu šilku.

Debesėliai, skrajūnėliai
Saulei sostą greit papuoš.
Ir vėjelis, nutrūktgalvis
Jai karūną dovanos.

Saulė džiaugsis ir šypsosis,
Spindulėliais pabučiuos.
Paukštį laisvą, skrajūnėlį
Į namučius parvilios.

Ir bitutę, ir drugelį
Iš miegelio ji prikels.
Ir vaikelį, kaip svogūną
Iš rūbelių išlukštens….

Ir nušvis gimtoji Žemė
Tūkstančiais vaiskių spalvų.
Suskambės balsai paukštelių:
,,Kaip Pavasarį gražu“.

Žemės diena / Alma Viskontienė
http://www.tiputapu.lt/lt/rasytoju-tribuna/jaunuju-kuryba/alma-viskontiene/zemes-diena/

Pijaus Laurinavičiaus piešinys

Mindaugo Adomaičio piešiniai

Kajaus Kievišo piešiniai

Pijaus Laurinavičiaus piešiniai

 Aš ilgai ilgai ieškosiu
Žemuogių žalioj pievelėj,
Dar norėsiu atsigerti
Tyro šulinio vandens.
O išdygusį žolyną
Iš mažos mažos dulkelės
Saugosiu, kad nenuminčiau
– Nori ir žolė gyvent.

Iš eilėraščio „Žemės vaikai“ / Vitalija Petrauskienė

Pijaus Laurinavičiaus piešinys

Urtės Mitrijevaitės piešiniai

Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,
nesvarstydami – kodėl ir kam.
Jeigu šita žemė kam priklauso,
tai pirmiausia, žinoma, vaikams.

Mes gi esam tie, kurie jų laukia,
laukdavo ir lauks visais laikais.
Tik su jais mes esame suaugę,
o vieni mes irgi kaip vaikai.

Iš kn.: Vaikų Žemė : eilėraščių rinktinė / Justinas Marcinkevičius. – Vilnius, 2018 [44] p. : iliustr. 

Mato Žerlausko piešinys

Komentaras