Skip to content Skip to footer

2021 metai

ŠRSVB vykdomi projektai

 

Projekto trukmė: 2021-01-01–2021-12-31.

Projekto vadovė: Neringa Skėrytė

Projekto partneris: Šiaulių rajono savivaldybė

Projekto pristatymas: vaikams ir jaunimui neformalioje vaikų bibliotekos erdvėje prasmingai leisti laiką, ugdant gamtos pasaulio pažinimą, domėtis skruzdėlių gyvenimu, jų nauda gamtai, ugdyti dorovingą požiūrį į aplinką, bendruomeniškumą, kūrybiškumą ir atsakomybę. Projekto metu bus įsigytas formikariumas, papildysiantis Vaikų literatūros skyriaus gyvosios gamtos kampelį, kuriame šiuo metu yra akvariumas su žuvytėmis. Specialiose fermose auginamos skruzdėlių kolonijos nereikalauja daug priežiūros, tačiau jų gyvenimo stebėjimas yra puiki terapija patiems mažiausiems, jų tėveliams ir seneliams.

Projekto trukmė: 2021-01-01–2022-03-31

Projekto vadovas: Almantas Šlivinskas

Projekto rėmėjai ir partneriai: Lietuvos kultūros taryba, Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, Kuršėnų meno mokykla, Šiaulių rajono Kuršėnų kūrybos namai.

Projekto pristatymas: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka (ŠRSVB) siekia išsaugoti ir patraukliais metodais skleisti savo prasmingą istoriją, pritraukiant Šiaulių, Kuršėnų miestų ir aplinkinio regiono gyventojus į jos pažinimą per naujų leidinių sukūrimą ir jų inovatyvią sklaidą naujose Kuršėnų miesto kultūrinio užimtumo erdvėse. Siekiama integruoti bibliotekos atminties paveldą į sociokultūrinį Šiaulių regiono ir Kuršėnų miesto paveldą, išleidžiant knygą „Šiaulių rajono biblioteka permainų vingiuose: Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos raida 1951–2021 m.“. Aktyviau pristatyti neseniai į Kuršėnus perkeltą ŠRS viešąją biblioteką, jos knygas, skaitymą, kultūrą mažiau tuo besidominčiai miesto bendruomenės daliai, rengiant bibliotekos istorijos, veiklos parodas, straipsnius žiniasklaidoje, reklaminio video filmuko konkursą ir kitas veiklas, atspindinčias bibliotekos 70 m. raidą. Skatinama pažinti Šiaulių rajono kultūrinį istorinį paveldą, pristatant naujai išleistą knygą ne tik tradiciniuose renginiuose, bet ir surengiant inovatyvią foto-video projekciją atnaujintoje Kuršėnų L. Ivinskio aikštėje.

Projekto trukmė: 2021-03-01–2021-11-30.

Projekto vadovas: Joneta Filinskė.

Projekto rėmėjas ir partneris: Lietuvos kultūros taryba, Šiaulių rajono savivaldybė

Projekto pristatymas: šiuo projektu siekiama puoselėti senąją baltų kultūrą, projekto veiklas perkeliant į šiuolaikinę erdvę po atviru dangumi. Be to,  Kuršėnuose baigiamas statyti naujasis pėsčiųjų tiltas per Ventos upę, jungiantis miesto centrą su Kuršėnų miesto parku, biblioteka, Etninės kultūros ir tradicinių amatų centru ir Kuršėnų dvaru – suformuota nauja rekreacinė miesto erdvė prašosi būti labiau įprasminama ir įveiklinama.

Todėl šioje ypatingoje vietoje planuojame  įrengti šiuolaikinę skaitymo ir etnokultūros pažinimo erdvę, įprasmindami ją  baltų ženklų augaliniais motyvais ir žemaičių raštais.

Tikslas padėti Šiaulių rajono gyventojams šiuolaikiniais būdais pažinti ir vertinti savo tautos etninę kultūrą, skatinti jų meninius gebėjimus, kūrybinę saviraišką, įkuriant netradicinę baltų skaityklą bei sukuriant interaktyvius žaidimus.

 

ŠRSVB dalyvavimas kituose institucijų projektuose

Projekto trukmė: 2021-02 01–2021-12-15.

Projekto vadovė: Roberta Stonkutė, tel. (8 41) 52 37 46, el. p. r.stonkute@savb.lt.

Projekto partneriai ir rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.

Projekto pristatymas: tęstinis Šiaulių miesto daugiabučių kiemuose vykdomas projektas „Kultūra ant slenksčio: kultūrinė kiemų intervencija“ („Kiemai“) kasmet sulaukia vis didesnio vietos bendruomenių, miestiečių ir miesto svečių susidomėjimo.

Organizuojant festivalio renginius daugiabučių kiemuose siekiama skatinti įvairių bendruomenių, mėgėjų, profesionalaus ir netradicinio meno atstovų bendradarbiavimą, aktyvų įsitraukimą į kūrybines veiklas, didinti potencialių kultūros vartotojų dalyvavimą kultūrinėse veiklose bei jos prieinamumą. Pristatant įvairias iniciatyvas (festivalius, kūrybines dirbtuves, edukacines veiklas ir kt.) mieste kuriama decentralizuotų kultūrinių veiklų praktika, kuri atitinka šiuolaikinės visuomenės poreikius ir lūkesčius, ugdo šiuolaikinio meno ir kultūros procesams atvirą vartotoją.

2021 m. bendradarbiaujant su Akmenės ir Šiaulių rajonų savivaldybių bibliotekomis, kultūros ir jaunimo centrais projekto veiklos bus įgyvendinamos Šiaulių regione. Šiomis veiklomis siekiama skleisti gerąją renginių organizavimo patirtį taikant netradicines praktikas.

FESTIVALIS „KIEMAI“ KURŠĖNUOSE: VASARA SU KAIMYNAIS

Alinantis karštis ir Kuršėnų miesto daugiabučių…

FESTIVALIS „KIEMAI“ ATVYKSTA Į KURŠĖNUS

Šiauliečių pamėgtas daugiabučių namų kiemuose vykdomas…

Projekto tikslas – grafų Zubovų veiklos tęstinumas per įdomiąją istoriją, kultūros savitumo išsaugojimo veiklas. Projekto uždaviniai: papasakoti ir sudominti Ginkūniškius apie Grafų Zubovų nuopelnus, organizuojant renginių ciklą, organizuoti teatralizuotas ekskursijas, kaip istorines tradicijas ir paveldą puoselėjančią, tačiau kartu ir šiuolaikišką, įtraukiančią veiklą, kuri sudomintų bei įtrauktų vaikus, jaunimą, šeimas. Atgaivinti istorines grafų Zubovų organizuotas gegužines, kurios buvo ypač svarbios lietuvybės išsaugojimui spaudimo draudimo metu 20 amžiuje. Atgaivinti “Gyvųjų paveikslų” vaidinimus kaip laisvalaikio praleidimo veiklą. Per idomiąją istoriją sudominti visus, kurie apsilankys renginiuose ir skatinti kartu praleisti kokybišką laiką bendruomenėje. Edukacijų metu pristatyti senuosius lietuvių amatus (pvz. mokytis megzti, nerti, drožinėti iš medžio ir t.t.). Tęsiant Zubovienių veiklą, šviesti gyventojus (pvz. dvaro etiketo, gražaus elgesio temomis). Įtraukti įvairaus amžiaus, išsilavinimo gyventojus į siūlomas veiklas, skatinant lygybę.

Projekto trukmė: 2021-04-26 –2021-12-17

Projekto rėmėjas ir partneris: Lietuvos kultūros taryba, Marijampolės savivaldybės kultūros programa

Projekto aprašymas: projekto tikslas – per knygos ir skaitymo aktualizavimo iniciatyvas stiprinti  vaikų  kūrybinių raiškų įvairovę ir savirealizacijos galimybes, formuoti dalyvavimo kultūroje įpročius ir poreikius šeimoje, organizuojant priemonių ciklą ir  užtikrinant jų tęstinumą, bendradarbiaujant su profesionaliojo ir mėgėjų meno kolektyvais ir kūrėjais.  2021 m. bibliotekai pažymėti šimtmečio ženklu, todėl visus metus kviesime vaikus ir šeimas drauge švęsti pasitelkiant  įvairias meno sritis, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su rašytinio meno sklaida – literatūra, teatru, muzika ir daile.  Keletą vasarų Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo edukacijos centras  vasaros ketvirtadieniais sukviečia didelį būrį vaikų ir tėvelių į Vasaros skaitymus Vytauto Didžiojo parke. Šiais metais  numatoma organizuoti 9 interaktyvius renginius, kuriuose mažieji marijampoliečiai kviečiami praleisti laiką drauge dalyvaujant teatralizuotuose garsiniuose skaitymuose, konkursuose ir žaidimuose, stebint profesionalių meno kolektyvų atliekamus pasirodymus. Paskutinį vasaros ketvirtadienį Parke bus organizuotas baigiamasis  vasaros renginys, Knygos šventė visai šeimai su po parką išsibarsčiusiomis edukacinėmis dirbtuvėmis, šventiniais koncertais, teatralizuotais žaidimais su knygelių personažais, vaikiškų knygelių  muge. Pasibaigus Vasaros skaitymams, bus organizuojami šeštadieniniai šeimų susibūrimai Šeimadieniuose.   Šimtmečiui paminėti kviesime visus dalyvauti akcijoje-konkurse  „100 linkėjimų bibliotekai“.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindamas projektą ,,Aš galiu“, siekia, kad informacija apie neįgaliųjų socialinės integracijos procesą pasiektų kuo platesnį skaitytojų ratą.

Svarbiausi projekto tikslai – skatinti gerbti neįgaliųjų teises ir jų orumą, visose gyvenimo srityse kovoti su stereotipais ir ydinga praktika, susijusia su neįgaliaisiais, didinti informuotumą apie negalios ypatumus, neįgaliųjų gebėjimus ir pasiekimus, inicijuoti diskusijas elektroninėje erdvėje visuomenei ir atskiroms tikslinėms grupėms aktualiais klausimais

Projektą „Atverk duris vasarai“ organizuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Organizatoriai jau šeštus metus kviečia mokyklas, bibliotekas, muziejus, kitas įstaigas atverti duris vasarą ir suteikti vaikams galimybes prasmingai leisti atostogas, organizuoti edukacinius užsiėmimus: sporto varžybas, kūrybines dirbtuves, knygų skaitymo popietes ir kitas veiklas. Prie iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ gali prisidėti ir užsiregistruoti dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklos, daugiafunkciai centrai, dienos centrai, neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, muziejai, bendruomenės ir kitos įstaigos, turinčios galimybę vaikams suteikti erdvę aktyviai veiklai. Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka labai aktyviai įsitraukė į šį projektą.

Projektą  „Vasara su knyga“ jau šeštus metus organizuoja Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskričių viešosios bibliotekos ir Lietuvos aklųjų biblioteka. Projektu siekiama skatinti visuomenę domėtis literatūra, skaitymu. Visoje šalyje startuos projekto „Vasara su knyga“ Skaitymo iššūkis, kviesiantis įvairaus amžiaus žmones skaityti penkias pasirinktas knygas pagal tam tikras temas. Varžytuvių metu raginsime ne tik skaityti knygas, bet ir dalyvauti įvairiuose renginiuose.

Tai galimybė Lietuvos gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei interneti bei jo teikiamomis galimybėmis. Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka taip pat vedė užsiėmimus.