Skip to content Skip to footer

Korupcijos prevencija

Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka, siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą ir skaidrumą, ugdyti pilietiškumą ir užtikrinti korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimą, vykdo korupcijos prevenciją. Jei turite pagrįstų įtarimų ir faktų apie darbuotojų korupcijos atvejus, prašome pranešti, taip pat ir anonimiškai, už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingai Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos Informacijos ir vadybos skyriaus administracinės ir kultūrinės veiklos organizatorei Rimai Vilkienei
tel. (8 41) 52 51 02, el. p. rastine@srsvb.lt.

Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos direktorės įsakymas „Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo patvirtinimo“ (2023 m. balandžio 19 d. Nr. V-17) (PDF, 375 KB).

Informacija atnaujinta 2023-02-10