Skip to content Skip to footer

Korupcijos prevencija

Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka, siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą ir skaidrumą, ugdyti pilietiškumą ir užtikrinti korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimą, vykdo korupcijos prevenciją. Jei turite pagrįstų įtarimų ir faktų apie darbuotojų korupcijos atvejus, prašome pranešti (taip pat ir anonimiškai) už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę atsakingai Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos administracinės ir kultūrinės veiklos organizatorei Rimai Vilkienei
tel. (8 41) 52 51 02, el. p. rastine@srsvb.lt.

Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos direktorės įsakymas „Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarybai, sąrašo patvirtinimo“ (2021 m. gruodžio 7 d. Nr. V-55) (PDF, 64 KB).

Informacija atnaujinta 2022-02-15