Skip to content Skip to footer

Korupcijos prevencija

Pranešimų apie pažeidimus kanalas

Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka (toliau – biblioteka), siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis bibliotekos veikloje, pašalinant veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali susidaryti korupcijai palankios sąlygos.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina galimybę teikti informaciją apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui, arba jį bibliotekoje pažeidžiančius asmenis, kuriuos su biblioteka sieja darbo arba sutartiniai santykiai.

Pranešama apie šias veikas:

  1. Galimai rengiamą, vykdomą ar įvykdytą nusikalstamą veiką.
  2. Administracinį nusižengimą.
  3. Tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą.
  4. Profesinės etikos normų pažeidimą.
  5. Kitą viešajam interesui keliamą grėsmę arba teisės pažeidimą.*

* Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešimo teikimo būdai:

  1. Užpildyti pranešimo formą apie pažeidimus (atsisiųsti).
  2. El. paštu rastine@srsvb.lt.
  3. Paštu: Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka, Vytauto g. 1, LT-81182 Kuršėnai, Šiaulių rajonas.

Subjektas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą bibliotekoje atsakingas asmuo: Informacijos ir vadybos skyriaus administracinės ir kultūrinės veiklos organizatorė Rima Vilkienė, tel. (8 41) 52 51 02, el. p. rastine@srsvb.lt.

Sąrašas pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją: „Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo patvirtinimo“ (2023 m. balandžio 19 d. Nr. V-17) (PDF, 375 KB).

Korupcijos prevencijos įgyvendinimo planas 2022–2024 metams 

Antikorupcinio elgesio taisyklės

Informacija atnaujinta 2023-10-18