Skip to content Skip to footer

Korupcijos prevencija

Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka (toliau – biblioteka), siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis bibliotekos veikloje, pašalinant veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali susidaryti korupcijai palankios sąlygos.

Subjektas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą bibliotekoje atsakingas asmuo: Informacijos ir vadybos skyriaus administracinės ir kultūrinės veiklos organizatorė Rima Vilkienė, tel. +370 41 525 102, el. p. prevencija@srsvb.lt.

Sąrašas pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją: „Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo patvirtinimo“ (2023 m. balandžio 19 d. Nr. V-17) (PDF, 375 KB).

Korupcijos prevencijos įgyvendinimo planas 2022–2024 metams 

Antikorupcinio elgesio taisyklės

Informacija atnaujinta 2024-03-29