Skip to content Skip to footer

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka 2020 m. pradėjo  vykdyti naują projektą  „Algirdas Dankisas – žurnalistas, fotografas, eseistas“. Tolygios kultūrinės raidos projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių rajono savivaldybė. Projekto vadovė – Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Rita Nesavaitė.

Algirdas Dankisas (1942–2014) gimė Šiaulių rajone, augo Žilaičių kaime, daug metų gyveno Kuršėnuose. Jis ilgai dirbo „Šiaulių krašto“ redakcijoje, žurnalisto kūrybą spausdino ir kiti Lietuvos periodiniai leidiniai, almanachai. 1995 m. buvo išleista pirmoji ir vienintelė iki šiol A. Dankiso knyga „Ką šlama ašuotės: kelionių akimirkos“ (Šiauliai: Saulės delta), kur buvo pateikta 15 kelionių apsakymų ir vaizdelių apie Kurilų, Jakutijos, Karakumų ir kitų tolimųjų kraštų gamtą bei žmonių gyvenimą.  Knygą redagavo ir įvadinį žodį anuomet parašė Bronius Maskuliūnas, leidinys  iliustruotas Algirdo Dankiso nuotraukomis. Pribrendo reikalas išleisti knygą, kurioje visuomenei būtų pristatyta vertingiausia  šio kūrėjo palikimo dalis.

Visus tekstus saugoti ir, esant galimybei, išleisti Algirdas Dankisas paliko rašytojui, žurnalistui, buvusiam kolegai Vytautui Kirkučiui. V. Kirkutis, turėdamas gausų Algirdo Dankiso  kūrybos palikimą, pasiūlė Šiaulių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai išleisti atskira knyga Šiaulių rajone gimusio, gyvenusio ir kūrusio literato kūrybinį palikimą.

Todėl susiklosčius palankioms aplinkybėms rengiamasi publikuoti Algirdo  Dankiso kūrybos rinktinę, kuri aprėps geriausią jo kūrybos dalį: gamtinės tematikos meninės publicistikos tekstus (čia ypač ryškus kelionių ir žvejybos motyvas), eilėraščius (tai mažiausiai visuomenei žinoma kūrybos dalis), atskleisti ir A. Dankisą kaip fotografą, fiksavusį žmogaus ir gamtos pokalbį. Knygą planuojama išleisti ir pristatyti šių metų gale.

Skaitytojų dėmesiui iš rengiamos knygos pateikiame vieną Algirdo Dankiso meninės publicistikos kūrinį  „Ievoms žydint“. Juk už lango – pavasaris, ir nepajusime, kaip sužys ievos pamiškėse, paupiuose… „Atminties akimis regiu tas nuostabias žalio pavasario šventes – ievų žydėjimą – padovanojusias upei savo šviesius atspindžius, pažėrusias su niekuo nesulyginamas lakštingalų melodijas – nepaaiškinamą nostalgiją akimirkoms, dienoms, praleistoms mirkant meškerę, kai akys prisipildydavo nuostabos ir susižavėjimo“,– pasakoja Algirdas Dankisas.

Informacijos ir kraštotyros skyriaus informacija

 

Algirdas Dankisas. IEVOMS ŽYDINT

(PDF, 201)

 

 

 

Komentaras