Skip to content Skip to footer

ŠIAULIŲ RAJONO 2018 METŲ KALENDORIUS

BALANDIS

1, 2 d.– Velykos.
2 d. – Tarptautinė vaikų knygos diena.
7 d. – Pasaulinė sveikatos diena.

18 d.Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietų apsaugos diena.
28 d. – Pasaulinė susigiminiavusių miestų diena.

***

1913 m. balandžio 1 d.
Lauksodyje, Pakruojo r.  gimė Vladas POŽĖLA, kunigas, visuomenės veikėjas. 1937 m. baigė Kauno kunigų seminariją. Tarnavo vikaru Vilkijos ir Šiaulių šv. Jurgio parapijose.  1938–1944 m. m. – Šiaulių amatų ir prekybos mokyklos bei Šiaulių berniukų gimnazijos kapelionas. 1942–1944 m. ėjo Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimo bei Šiaulių ligoninės chirurginio skyriaus kapeliono pareigas. Dirbdamas kalėjimo kapelionu, V. Požėla kiek galėdamas padėjo ir lietuviams, ir rusams, ir žydams. Jis ėjo per žmones, rinko aukas. Maisto produktus sutanoje įsiūtoje gilioje kišenėje nešė badaujantiems kaliniams. 1946 m. remiantis išgalvotais kaltinimais ištremtas į Sibirą. Grįžęs iš tremties, 1956 m. paskirtas Aukštelkės parapijos klebonu. 1961–1962 m. buvo Šiaulių šv. Jurgio parapijos altarista, po to – Skirsnemunės,  Pakapės, o nuo 1989 m. iki mirties – Kužių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios klebonu. Lietuvos žydų kultūros draugija kreipėsi į prokuratūrą dėl V. Požėlos reabilitavimo. 1989 m. buvo reabilituotas, paskirtą kompensaciją už kalinimo metus jis atidavė Lietuvos žydų kultūros draugijos Šiaulių skyriui. V. Požėlai suteiktas Pasaulio teisuolio vardas (1980). Mirė 1997 04 10 Kužiuose, Šiaulių r.), palaidotas Ginkūnų kapinėse.
Brikas, Algimantas.
Pagerbtas Pasaulio teisuolio atminimas [interaktyvus] [žiūrėta 2017 m. rugsėjo 14 d.]. Internetinė prieiga:  http://www.skrastas.lt/?data=2008-04-23&rub=1144745056&id=1288260027
Kun. Vladas Požėla
[interaktyvus] [žiūrėta 2017 m. rugsėjo 14 d.]. Internetinė prieiga: https://www.geni.com/people/kun-Vladas-Po%C5%BE%C4%97la/6000000042926358485
1933 m. balandžio 2 d.
Guragiuose, Kuršėnų vlsč. gimė Steponas MATAS, inžinierius. Mokėsi Klivlendo (JAV) Technologijos institute, įgijo daktaro laipsnį. Dalyvavo skautų veikloje.
Lietuvių enciklopedija. – Boston, 1969. – T. 36, p. 375.
1913 m. balandžio 12 d. (kovo 30).
Alsėdžiuose mirė Vincentas ŠLIOGERIS, kunigas, poetas. Kunigavo Meškuičiuose (Šiaulių r.), Laižuvoje, Vilkijoje. Gimė 1832 10 05 (09 23) Miestališkiuose (Telšių r.).                                               Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius, 1987, p. 80.
1958 m. balandžio 24 d.
Vorčesteryje (JAV, Massachusettso valst.) mirė Balys MINGILAS, dramaturgas. Nuo 1912 m.gyveno JAV. Gimė 1894 08 29 Kurtuvėnuose.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius, 1996, p. 203.
1933 m.balandžio 29 d.
Kaune mirė Juozas TUMASVAIŽGANTAS, lietuvių literatūros klasikas, prozininkas, literatūros istorikas kritikas, publicistas. 1901–1902 m. dirbo Micaičiuose. Gimė 1869 09 20 Maleišiuose (Anykščių r.).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius, 1996, p. 130.

Komentaras