Skip to content Skip to footer

GEGUŽĖ

1 d. – Tarptautinė Darbo diena. Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena.

2 d. –Motinos diena.
3 d. – Pasaulinė spaudos laisvės diena.
7 d. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.
9 d. – Europos diena.
18 d. –Tarptautinė muziejų diena.

1956 m. gegužės 4 d.
Kuršėnuose gimė Vytautas KIRKUTIS, poetas. Baigė ŠPI (Šiaulių pedagoginis institutas, dabar — Šiaulių universitetas) lituanistiką, VU (Vilniaus universitetas) žurnalistiką. Mokytojavo. Dirbo Šiaulių rajono laikraštyje „Leninietis” („Laikas”), Šiaulių apskrities dienraštyje „Šiaulių kraštas”. Išleido eilėraščių rinkinius „Atotakos”, „Randai ant rentinio“, „Tarpuamžio lopšinė”, eilėraščių proza knygą „Veidrodis altoriuje”. Parengė atsiminimų apie literatą J. Ruzgį knygą „Baltosios nakties paukštis”, monografiją apie Z. Gaidamavičių „Ateik bangosna užmiršties”, knygą apie S. Anglickį „Pasaulin žvelgęs akimis Ventos“ ir kt.  Nuo 1999 m. — Lietuvos rašytojų sąjungos narys. 2003 metais V. Kirkučiui suteiktas geriausio Šiaulių rajono metų kraštotyrininko vardas.
Lietuvių literatūros enciklopedija. — Vilnius, 1999, p. 235; http://www.rasyk.lt/rasytojai/vytautas-kirkutis.html

1831m. gegužės 67 d.
1831 m. sukilimo dalyviai užpuolė Kairių dvarą ir ieškojo karabinų. Jų neradę, pasiėmė su savimi dvaro ekonomą ir kiemininką.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — Vilnius, 1991. — T. 3, p. 25.


1816 m. gegužės 9 d.
Knašiuose gimė Andrius Matas UGIANSKIS, leksikografas. Baigė Kazanės universitetą, buvo jo dėstytoju. Sudarė lietuvių kalbos žodyną (“Surinkimas mūsų kalbos žodžių”), kurio rankraštis dingo. Mirė 1870 10 19 (7) Kazanėje (Totorija).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. —Vilnius, 1996, p.67.

1961 m. gegužės 17 d.
Norkūnuose (Kaišiadorių r.) gimė Dalia DUBICKAITĖ, poetė. Baigė Vilniaus universitetą, dirbo “Vyturio” leidykloje. Už poezijos rinkinį Noriu paklausti” įteikta Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premija (1981).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 522.

1831 m. gegužės 19 d.
Lepšiuose (Joniškio r.) gimė Vladislovas DEMBSKIS, vertėjas, publicistas.Baigė Varnių kunigų seminariją, dalyvavo 1863 m. sukilime, emigravo į JAV, metė kunigystę. Išleido keletą knygų, propaguojančių materialistinę pasaulėžiūrą ir ateizmą. Mirė 1913 11 12 Scrantone (JAV), palaidotas Ginkūnuose prie Šiaulių.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas.— Vilnius, 1996, p. 94.

1921 m. gegužės 21 d.
Valdomuose (Šiaulių r.) gimė Antanas KRIŠTOPAITIS, dailininkas,  kolekcionierius, etnografas, visuomenės veikėjas, Šiaulių miesto Garbės pilietis. Mirė 2011 m. gegužės 6 d. Šiauliuose. Palaidotas Gruzdžių kapinėse.
Kultūros barai. — 1990, Nr. 12, p. 68;  http://www.stoneart.lt/autoportretai/autoriai/78.html

1986 m. gegužės 21 d.
Mirė Vitalijus LUKOŠAITIS, skulptorius. Palaidotas Kurtuvėnuose. Gimė 1950 09 20 Jakutijoje, Kongostacho kaime.
Literatūra ir menas. — 1989, liep. 1.


1911 m. gegužės 25 d.
Lieporiuose (Šiaulių r.) gimė Justina JASAITYTĖ, dainininkė (sopranas). 1939 m. baigė Kauno konservatoriją. 1939– 1944 Valstybės teatro, 1942–1944 Vilniaus operos, 1944 – 1957 Lietuvos OBT solistė. Mirė 1986 08 06 Vilniuje.
V L E. – Vilnius, 2005. – T. 8, p. 577.

Komentaras