Skip to content Skip to footer

BIRŽELIS

1 d. – Tarptautinė vaikų gynimo diena.
6 d.  – Tėvo diena.
5 d.  – Pasaulinė aplinkos apsaugos diena.
14 d. – Gedulo ir Vilties diena.
15 d. – Okupacijos ir genocido diena.
23 d. – Birželio sukilimo diena.
24 d. –  Rasos ir Joninių diena.

1801 m. birželio 8 (gegužės 27) d.
Šiauliuose gimė Maurikis GIŠKEVIČIUS (Hriškevičius), ekonomistas, lenkų kalba parašęs Šiaulių ekonomijos dvarų istoriją (jos dalies vertimas į lietuvių k. paskelbtas “Mūsų senovėje” 1922 m.), išvertęs į lenkų kalbą M. Valančiaus „Žemaičių vyskupystę“. Studijavo Vilniaus universitete, buvo Šiauliuose Zubovų dvarų iždininku. Mirė 1864 m. Žemaitijoje.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius,1996, p. 73.

1891 m. birželio 16 d.
Briduose gimė Pranciškus Mykolas JURAS, prelatas, visuomenės veikėjas, lietuviškosios knygos mecenatas. Mokėsi Sutkūnų pradžios mokykloje. 1912 m. išvyko į JAV. Mirė 1980 m. Putname (JAV).
Lietuvių enciklopedija. — USA, 1957. — T. 10, p. 114—115.

1566 m. birželio 20 d.
Gripsholme (Švedija) gimė Zigmantas VAZA, nuo 1587 m. Lietuvos Didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius, uolus katalikas ir bažnyčios rėmėjas. 1624 m. įsteigė bažnyčią Šiupyliuose.
Katalikų kalendorius žinynas. — Vilnius, 1991, p. 23.

1941 m. birželio 23 d.
Kuršėnuose, Gruževskio dvaro parke žiauriai nukankintas Vaclovas DAMBRAUSKAS, kunigas. Telšių vyskupijos garbės kanauninkas, paskutiniais metais Kuršėnų bažnyčios klebonas. Subūrė „Angelaičių būrelį”, „Pavasarininkų draugiją”, rinko lėšas naujai Kuršėnų bažnyčiai. Gimė 1879 09 09.
Lietuvių enciklopedija.– Boston (Mass.): Lietuvių enciklopedijos l-kla, – T. 4, p. 263.

Komentaras