Skip to content Skip to footer

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriuje kasmet sudaromi Šiaulių rajono minėtinų datų kalendoriai.
Šiaulių rajono 2020 metų kalendoriuje suregistruotos įžymių asmenų, turėjusių ar turinčių ryšį su Šiaulių rajonu, jubiliejinės gimimo ir mirties datos bei 2020-ais minėtini įvykiai, faktai. Kalendorius apima metus, kurie baigiasi 5 ir 10.
Pagrindiniai datų šaltiniai — enciklopedijos, žinynai, monografijos, informaciniai bei periodiniai leidiniai, tinklapiai, kraštotyros kartoteka.
2020 metų kalendoriaus pradžioje nurodomos datos, kurių žinomi tik metai, toliau medžiaga grupuojama mėnesių ir dienų eilės seka. Jei data turi tik mėnesį, ji pateikiama mėnesio pradžioje. Kalendoriaus pabaigoje nurodomos svarbiausios 2020 metų sukaktys.
2020 metų kalendorius skiriamas visiems, norintiems susipažinti su svarbiausiais Šiaulių rajono įvykiais ir jubiliejais bei juos pažymėti.

Komentaras