Skip to content Skip to footer

2020 METAIS SUKANKA

1445 m.
Romos katalikų pirmąją bažnyčią Šiauliuose pastatė ir parapiją įkūrė Žemaičių seniūnas Mykolas Kęsgaila.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. —Vilnius, 1991. — T.3, p. 9.
1495 m.
Mykolas Jogelavičius Kurtuvėnuose pastatė pirmąją bažnyčią.
Marcinauskas K. Dviračiu po Žemaitiją. — V., 1990, p. 260.
1550 m.
Raudėnų karališkajame dvare pastatyta koplyčia.
Marcinauskas K. Dviračiu po Žemaitiją. — V., 1990, p. 250.
1570 m.
Istoriniuose šaltiniuose minimi Bubiai.
Marcinauskas K. Dviračiu po Žemaitiją. — V., 1990, p. 230—263.
1590 m.
Varputėnų dvaras žinomas XVI a. ir minimas Beržėnų valsčiaus, kuriam tada priklausė aktuose.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. − Vilnius, 1991. − T.3, p. 56; Karpavičienė, Dalia. Iš Amerikos grįžęs Varputėnų dvarininkas gamins sūrius. − Iliustr. // Šiaulių kraštas. − 2006, rugs. 18, p. 6.
1630 m.
Maras žiauriai palietė Šiaulių ekonomijos gyventojus.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. − Vilnius, 1991. − T.3, p. 8.
1650 m.
Maištas prieš benediktinų vienuolyno savivaliavimą apėmė Žemalėnų ir Girkautų kaimus.
Jurginis J. Lietuvių valstiečių istorija. − Vilnius, 1978, p. 106.
Apie 1670 m.
Gruzdžiuose pastatyta pirmoji Romos katalikų bažnyčia.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. − Vilnius, 1991. − T.3, p. 32.
1680 m.
Istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą minima Šakyna.
MLTE.Vilnius, 1971. − T. 3, p. 359.

Komentaras