Skip to content Skip to footer

1885—1895 m.
Įkurtas slaptas jaunimo sambūris „Atgaja“, veikęs Gruzdžių apylinkėse.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1991. – T. 3, p. 33.
1895 m.
Plungėje mirė Mykolas RACEVIČIUS-RAČAS, vargonininkas, kompozitorius. Vargonininkavo Gruzdžiuose, Šiauliuose, Plungėje. Sukūrė giesmių, lietuviškas mišias „Pakojų tavo sosto“. Gimė 1829 m. Vijoliuose (Šiaulių r.)
T L E. – V., 1987. – T. 3, p. 479.
1905 m.
Didžiulis gaisras Kuršėnuose sunaikino 30 gyvenamųjų namų.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1991. – T. 3, p. 51.
1905 m.
Juozo TUMO-VAIŽGANTO rūpesčiu Kuršėnuose įsteigta beturčių šelpimo draugija šelpė 117 vargšų.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1991. – T. 3, p. 51.
1910 m.
Gruzdžiuose
pastatyta nauja mūrinė bažnyčia, kurią 1920 m. konsekravo žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius.
Kviklys B. Mūsų Lietuva.  — Vilnius, 1991. – T. 3, p. 32.
1910 m.
Klebono kunigo  K. Gaudiešiaus rūpesčiu Meškuičiuose įsteigta dviklasė mokykla.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1991. – T. 3, p. 28.
1910 m.
Dimitrijus Zubovas Bubiuose
(Šiaulių r.) įkūrė žemesniąją pienininkystės mokyklą.
Kraštotyra. – Vilnius, 1981, [Kn. 13], p. 53.
1930 m.
Bubiuose
buvo per 300 gyventojų.
Kviklys B. Mūsų Lietuva.  – Vilnius, 1992. – T. 4, p. 478.
1935 m.
Pavenčiuose pastatytas cukraus fabrikas. Fabrikas vidutiniškai perdirbdavo per dieną 800 tonų cukrinių runkelių. Sezono metu dirbdavo apie 500 darbininkų.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1992. – T. 4, p. 455.
1935 m.
Kuršėnuose
buvo 3268 gyventojai.
Kviklys B. Mūsų Lietuva.  – Vilnius, 1992. – T. 4, p. 455.
1940 m.
Meškuičiuose
buvo apie 500 gyventojų.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1991. –  T. 3, p. 28.
1940 m.
Šakynos
parapija apjungė 2323 katalikus.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1991. – T. 3, p. 44.
1945 m.
Partizanų būrys, vadovaujamas D. Kraujalio veikė Pakampėje, Vytauto Didžiojo rinktinė veikė Bubių-Kurtuvėnų apylinkėse, Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinė – Gruzdžių, Meškuičių valsčiuose.
Aušros alėja. – 1994, kovo 24.
1950 m.
Panaikinta Šiaulių apskritis, įkuriant Šiaulių, Joniškio, Linkuvos, Pakruojo, Radviliškio , Kuršėnų , iš dalies, Akmenės rajonus. Šiaulių rajonas apima 1155 km² plotą, turi 19 apyl., 3 tarybinius ūkius, 24 kolūkius.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1991. – T. 3, p. 9.

Komentaras