Skip to content Skip to footer

Algirdas Dankisas (1942–2014) – žurnalistas ir rašytojas, fotografas, keliautojas, žvejys… Įvairiai galima apibūdinti šį įvairiabriaunį žmogų, Šiaulių krašto, Kuršėnų miesto šviesuolį.

Šį rudenį pasirodo jo kūrybos darbų rinktinė „Pelėdos valanda“ (Kuršėnai: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2020). Tad virtualią parodą galima laikyti naujosios knygos netradicinėmis sutiktuvėmis, juo labiau, kad dauguma vaizdų, tekstų, pateikiamų šioje parodoje, bus galima atrasti ir „Pelėdos valandoje“. Iki šiol tebuvo išleista nedidelė apsakymų ir vaizdelių knyga „Ką šlama ašuotės“ (Šiauliai: Saulės delta, 1995), pasakojusi apie autoriaus kelionių patirtis. Dabar ant skaitytojų stalo gula knyga, kuri atvers ir dar neregėtų A. Dankiso kūrybos puslapių. Pavyzdžiui, jo poezijos pasaulį, iki šiol žinotą tik artimiausio žmonių rato.

Parodą sudaro tekstai ir vaizdai. Tekstinėje parodos dalyje – vienas gražiausių A. Dankiso apsakymų „Pirmykštis Žmogus“, miniatiūra „Voratinkliai“, dvi kelionių apybraižos „Pelėdos valanda“ ir „Ievoms žydint“ (šio žanro kūrinių yra parašyta daugiausia), pluoštas eilėraščių. Pateikiama ir autoriaus faksimilių, kurios dvelkia autentiškumu, juodraščio pėdsakų žavesiu. Dirbdamas žurnalistu, A. Dankisas daug rašė pačiomis įvairiausiomis temomis, tačiau svarbiausios jų buvo gamtos ir žmogaus santykis, nepamirštami kelionių įspūdžiai, sporto pasaulio aktualijos (tai paliudija ir gausi autoriaus bibliografija, pateikiama naujoje knygoje).

Kita parodos dalis irgi „cituoja“ knygos sandarą. Čia pateikiama septynios fotografijų grupės: „Lietuvos metų laikai“, „Kuršių nerijos poezija“, „Augalų raštai“, „Laimikis – ir pasigrožėti“, „Saulėtekių ir saulėlydžių varsos“, „Kaukazo kalnų erdvės“, „Tolimųjų kraštų vandenys“. Nuotraukų esama išties įdomių – autorius fiksuodavo Lietuvos ir tolimų kraštų gamtovaizdžius (jų daugiausia). Žmogus čia kaip senuose romantikų paveiksluose neretai yra tarsi susiliejęs su gamta, ištirpęs pamary ar miško proskynoje. Jis – tik maža figūrėlė gamtos prieglobstyje. Tai gerai atspindi A. Dankiso gyvenimo laikyseną ir požiūrį į gamtą.

„Gamtoje aš stengiausi išausti žodžių peizažus“, – rašo Algirdas Dankisas. Kiekvienas skaitytojas ir žiūrovas galės atrasti jam gražiausią, artimiausią „žodžių peizažą“, pasidžiaugti, jo nuomone, poetiškiausia fotografija. Svarbiausia, kad autoriaus kūrybinis palikimas yra aktualizuojamas, įtraukiamas į kultūrinę apyvartą, Šiaulių krašto žmonėms (ir ne tik jiems) iškeliami dėmesio verti literatūriniai, fotografijos darbai.

Paroda „Algirdo Dankiso žodžių ir vaizdų takais“ yra Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Algirdas Dankisas – žurnalistas, fotografas, eseistas“ (projekto vadovė – Rita Nesavaitė), remiamo Lietuvos kultūros tarybos, dalis. Projekto partnerė – Šiaulių rajono savivaldybė.

Parodos kuratorė prof. Džiuljeta Maskuliūnienė

Algirdas Dankisas, Ką šlama ašuotės: kelionių akimirkos, Šiauliai: Saulės delta, 1995, – 64 p.

Algirdas Dankisas, Pelėdos valanda: kūrybos rinktinė. Sudarytoja Džiuljeta Maskuliūnienė, Kuršėnai: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2020, – 528 p.

ALGIRDO DANKISO TEKSTŲ FAKSIMILIŲ PAVYZDŽIAI

POEZIJA

ALGIRDO DANKISO EILĖS

PROZA

IEVOMS ŽYDINT

PELĖDOS VALANDA

PIRMYKŠTIS ŽMOGUS

VORATINKLIAI

FOTOGRAFIJOS

Lietuvos metų laikai

Kuršių nerijos poezija

Augalų raštai

Laimikis – ir pasigrožėti

Saulėtekių ir saulėlydžių varsos

Kaukazo kalnų erdvės

Tolimųjų kraštų vandenys

Algirdo Dankiso nuotrauka

Komentaras