Skip to content Skip to footer

Kraštotyros darbų katalogas 2017–2019 m.

Bernotienė, Vida. Varputėnų apylinkių – nykstančių kaimų ir jų gyventojų istorijos / Varputėnų biblioteka. – Varputėnai, 2018 – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.
Nebėr sodybų, kurios stovėjo, / Nei tų takelių, kur vaikštinėjom, / Neliko lizdo gandrui perėti./ Parskridus paukščiams nėr kam čiulbėti. / Bronė Čepienė/
Kraštotyros darbo autorė rašo, – aplink Varputėnus buvo daug kaimų, kurie šiandiena mažai beminimi, o gyventojų likę mažai arba visai nėra. Apie buvusias sodybas byloja tik plačiašakiai ąžuolai, senos liepų alėjos…
Vida Bernotienė surinko gausybę kraštotyrinės medžiagos apie Varputėnų apylinkių kaimus, išnykusius ir nykstančius. Darbe –buvusių gyventojų prisiminimai, dokumentai, nuotraukos… Puiki kraštotyrinė medžiaga, kurią numatoma papildyti naujais faktais apie nykstančius ir išnykusius vietovės kaimus.

 Kniurienė, Aurelija. Nykstantys ir išnykę kaimai Kurtuvėnų apylinkėse / Kurtuvėnų biblioteka. – Kurtuvėnai, 2019. – 73 p.: iliustr.
Aurelija Kniurienė rinko medžiagą ir parengė kraštotyros darbą apie Kurtuvėnų apylinkėse išnykusius ir nykstančius kaimus. Išsamus, tvarkingas darbas, nuspalvintas vaizdingais pateikėjų prisiminimais, nuotraukomis, dokumentų, straipsnių kopijomis.

Ragauskienė, Vida. Prisiminimai apie Vytautą Vitkauską / Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka. – Kuršėnai, 2017. – 39 p.: iliustr.

Ragauskienė, Vida. Vytautas Vitkauskas ir Kuršėnų biblioteka / Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka. – Kuršėnai, 2017. – 77 p.: iliustr.

Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė Vida Ragauskienė parengė du darbus, skirtus kalbininkui, žodynininkui, kraštiečiui Vytautui Vitkauskui. Kraštotyriniame darbe „Prisiminimai apie Vytautą Vitkauską surinktos prisiminimų tekstų kopijos: jose Vytauto Vitkausko brolio Algio Vitkausko atsiminimai apie Vitkauskų šeimą, šilti ir nuoširdūs prisiminimai apie brolį kalbininką Vytautą Vitkauską…: „kiekvieną vasarą po porą savaičių atvykdavo į Kuršėnus, likusias atostogas praleisdavo sanatorijose ir kaimuose pas senelius, rankiodavo žodžius – žodelius. Atvažiavęs pas mus pirmiausia prašydavo nuvežti į Raudėnus pas dėdę Aleksandrą pavalgyti rūgšto pyno ir šviežių bulvikių“. Būtinai aplankydavo visus gimines… Kiek aš [Vytauto Vitkausko brolis Algis Vitkauskas] pamenu net mūsų kieme vaikštinėdamas visada rankoje turėdavo rašiklį ir užrašų knygutę, stengdavosi išgirsti kaimynių kalbų ir tuoj rasti ką užrašyti… Kaimynai to nesuprasdavo ir klausdavo, ką jis ten užsirašinėja. Švarko kišenės visada būdavo prigrūstos užrašų knygutėmis, o vasarinių marškinių kišenukas visada rašaluotas…“. Darbe pateikiami kaimynų, giminaičių, klasės draugų, kultūros darbuotojų,  jį pažinojusių kuršėniškių prisiminimai. Pasak Vidos Ragauskienė, darbas „Prisiminimai apie Vytautą Vitkauską“ – tai tik maža dalis padėkos tokiai iškiliai ir nesavanaudiškai asmenybei. 
Vida Ragauskienė parengė dar vieną kraštotyros darbą, skirtą kalbininkui Vytautui Vitkauskui – „Vytautas Vitkauskas ir Kuršėnų biblioteka“. Darbe pateikiama daug išsamios informacijos, reikšmingų faktų apie Vytauto Vitkausko gyvenimą ir kūrybą. Vienas reikšmingiausių įvykių Kuršėnų bibliotekos gyvenime – kalbininko Vytauto Vitkausko vardo suteikimas Kuršėnų bibliotekai. Svarbiausias dėmesys darbe skiriamas kalbininko atminimo įamžinimui, kurio renginius ir kitas veiklas organizavo Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka. Pasak Vidos Ragauskienės, kraštotyrinis darbas „Vytautas Vitkauskas ir Kuršėnų biblioteka“ skirtas vienam iškiliausių Lietuvos kalbininkų – Dr. Vytauto Vitkausko, kuršėniškio, Kuršėnų miesto Garbės piliečio ir gimtojo Kuršėnų miesto bibliotekos, bičiulystei. Surinkta medžiaga atspindi kalbininko bendravimą su bibliotekos darbuotojomis, skaitytojais, kalbininko rūpestį gražia, taisyklinga lietuvių kalba, jos tolimesniu išsaugojimu, jaunimo filologiniu ugdymu. Surinkta medžiaga gali naudotis visi bibliotekos skaitytojai.  Poetas Jonas Graičiūnas, eilėraštyje „Žodžiai“ sako, – „O jūs žodžiai,  dainomis pavirtę, šitiek amžių sočiai vargo širdis virkdėt! …Kas tu šiandien būtum, mūsų Lietuvėle? Tu be žodžių žūtum, – jie gyvent prikėlė“…

Ragauskienė, Vida. Daugėlių statybinių medžiagų gamybinio susivienijimo fotografijų kolekcija 1978–1988: [nuotraukų albumas]. – Kuršėnai, 2019.
V. Ragauskienė 2019 m. parengė nuotraukų albumą apie buvusį Daugėlių statybinių medžiagų gamybinį susivienijimą.
Daugėlių statybinių  medžiagų gamybinio susivienijimo fotografijų kolekcija, atspindinti gamybinio susivienijimo veiklą.

Ragauskienė, Vida. Nežiopsok! Kas dar liko – užfiksuok! – Kuršėnai, 2017. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr.

Parodoje pristatoma ir 2017 m. V. Ragauskienės vykdyto projekto „Nežiopsok! Kas dar liko – užfiksuok! Išsami kraštotyrinė medžiaga.