Skip to content Skip to footer

ŠIAULIŲ RAJONO 2023 METŲ KALENDORIUS

BIRŽELIS

1 d. – Tarptautinė vaikų gynimo diena.
3 d. –Tėvo diena.
5 d. – Pasaulinė aplinkos apsaugos diena.
14 d. – Gedulo ir vilties diena.
15 d.– Okupacijos ir genocido diena.
23 d, – Birželio sukilimo diena.
24 d. – Rasos (Joninių) diena.

***
1903 m. birželis
Bubiuose surengta gegužinė.
Sprindis A. Povilas Višinskis. – Vilnius, 1978, p.240.
1933 m. birželio 1 d.
Kuršėnuose gimė Genovaitė JACĖNAITĖ, dailininkė keramikė. 1957 m. baigė Lietuvos dailės institutą, mokytojai – Liudvikas Strolis, Juozas Mikėnas. 1957–1999 m. Lietuvos dailės instituto (nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademija) dėstytoja, nuo 1996 m. docentė. Nuo 1994 m. ir Pedagogų profesinės raidos centro dėstytoja. Lietuvos dailininkų sąjungos, Žemaičių bendrijos Vilniuje narė, 2008 m. gyventojų išrinkta Kuršėnų miesto garbės piliete. Sukūrė keraminių skulptūrėlių ir jų kompozicijų („Piemenaitės“ 1970 m., „Žemaičių karys“ 1971 m., „Kerdžius“ 1980 m., ciklai „Cirkas“ 1973–1974 m., „Iš kareiviško gyvenimo“ 1977 m., „Sodininkai“ 1980 m., „Poliklinikoje“ 1982 m., „Neišaiškinti gamtos reiškiniai“ 1983 m., pano (Marijampolio, Alytaus ir kt. mokyklose). Kūriniai dažniausiai iš šamoto, raiškių formų, ekspresyvios lipdybos, įvairių faktūrų, matinių glazūrų, humoristiniai, vėlesni – istorinės mitologinės tematikos. Nuo 1957 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Surengė 28 individualias parodas: Vilniuje 1973 m., 1974 m., 1983 m., 1995 m., 1998 m., 2000 m., 2002 m., 2005 m. ir kitur. Kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis Čiurlionio dailės muziejus. Mirė 2016 07 20 Vilniuje.
Genovaitė Jacėnaitė: „Vilniuje aš esu, bet gyvenu Kuršėnuose“[žiūrėta 2017-11-29]. Internetinė prieiga: http://www.skrastas.lt/?data=2016-05-27&rub=1146671142&id=1461836154&pried=2016-04-29
Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2005, T. 8, p. 459.
1908 m. birželio 7 d.
Vainagiuose gimė Antanas MEJERIS, agronomas, Žemės ūkio mokslų kandidatas. Mirė 1979 11 07 Trakų Vokėje (Vilniaus r.).
LTE. – Vilnius,1981. –T.7, p.373.
1908 m. birželio 10 d.
Kuršėnuose gimė Balys LUKOŠIUS, aktorius,režisierius, dailininkas. Gimė amatininkų šeimoje. Mokėsi Kuršėnų pradžios mokykloje, Šiaulių gimnazijoje ir Mokytojų seminarijoje, Kauno meno mokykloje. 1933 m. baigė Valstybės teatro vaidybos mokyklą. 1933–1934 m. – Jaunųjų teatro, 1934–1940 m. – Valstybės teatro aktorius. Be Valstybės teatro, kuriame B. Lukošius vaidino daugelį epizodinių vaidmenų, tuo pačiu metu jis lankė Dailės mokyklą ir studijavo lėlių teatro techniką Marionečių teatre. 1940 m., kuriantis Vilniaus dramos teatrui, jis buvo vienas organizatorių ir kūrėjų. Drauge su R. Juknevičiumi, J. Monkumi ir kt. ėmė režisuoti naujojo teatro pirmojo sezono spektaklius ir drauge su aktoriais O. Juodyte, S. Jukna, M. Mironaite ir kt. – vaidinti. 1944–1945 m. – „Vaidilos“ teatro aktorius. Išvertė V. Volkenšteino „Dramaturgiją“. 1945–1950 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame institute, 1949–1952 m. – Vilniaus universitete, dramos teatro studijoje – teatrinio meno, kalbos kultūros bei dailės disciplinas. 1958 m. įkūrė Vilniaus lėlių teatrą ir dešimt metų jam vadovavo. Paruošė aktorių kolektyvą Vilniaus kultūros mokykloje, suformavo repertuarą. Nuo 1968 m. dėstė Dailės institute, dalyvavo daugelyje teatro renginių, peržiūrų, kuriose buvo žiuri pirmininkas, lektorius. Kūrė meno ir mokslo darbuotojų portretų ciklą, tapė Vilniaus ir jo apylinkių peizažus, rašė lėlių teatro vadovėlį. Paliko nemažą savo gyvenimo ir veiklos archyvą. Mirė 1987 m.Vilniuje.
Balio Lukošiaus šimtmetis[žiūrėta 2017-11-29]. Internetinė prieiga: http://menufaktura.lt/?m=1024&s=62587
Balys Lukošius (1908–1987): artistas, režisierius, dailininkas, pedagogas. – Vilnius, 1995.– 262,[2] p.: iliustr.
1918 m. birželio 20 d.
Kuršėnuose 
gimė Bronius RADECKAS, tautodailininkas. Trečiasis Lietuvos puodžių puodžius (1979). 1983 m. tapo Visų amatų dienos laureatu. Būdamas dvylikos metų tapo kaimynystėje gyvenusio puodžiaus Mykolo Vijūno parankiniu. Iš pradžių žiedė buities daiktus(lėkštes, vazonus, ąsočius), vėliau pradėjo kurti ištisą keramikos kūrinių pasaulį: dekoratyvines vazas, šviestuvus, vazas-alpinariumus. 1966 m. B. Radeckas priimtas į Lietuvos tautodailininkų sąjungą. Savo kūrinius jis yra eksponavęs daugiau nei pusšimtyje tautodailės parodų. 2002 m. B. Radeckui suteiktas Kuršėnų miesto garbės piliečio vardas.  Mirė 2014 12 23 Kuršėnuose.
Brikas A. Puodžių karalių primena jo kūriniai [žiūrėta 2017-11-29]. Internetinė prieiga: http://www.skrastas.lt/?data=2015-01-06&rub=1144521111&id=1420222005&pried=2015-01-03
Kuršėnų enciklopedija. – Vilnius, 2005, p. 210.

1933 m. birželio 23 d.

Medemrodėje (Akmenės valsč.; dabar Agluonai) mirė Vladimiras Zubovas, grafas, visuomenininkas. Po tėvo mirties (1897 m.) paveldėjo Ginkūnų dvarą ir pavertė jį pavyzdiniu.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2014, T. 25, p. 626.

Komentaras