Skip to content Skip to footer

Antanas Budzinskas: Prisiminimai apie jį

A. Budzinskas savo gimtojoje sodyboje Šakynoje 2002-05-09. J. Tamulio nuotr.

 

„Su šakyniškiu Antanu Budzinsku, jau seniai dirbančiu Šiaulių rajono Žarėnų bibliotekoje teko susipažinti Gargžduose… Savo eilėraščius jis skaitė ramiai, bet įtaigiai. Jo posmai buvo brandūs, išmintingi, kvepiantys kaimo vėsa ir rugio varpa…
Šakynos žemė – lygumų ir tarpmiškių kraštas. Čia savas grožis, savas valstietiškas mintijimas…

Gyvena ir dirba kaime bibliotekininkas. Kalbasi su mažyliais, bendrauja su kaimo išminčiais, kniausiasi lentynose, varto žinynus. Taip ir bėga dienos… Pabūkite ilgiau Žarėnuose pas Antaną Budzinską. Įsitikinsite. Jis moka pasakoti, jis turės ką paporinti.“


Iš ALEKSANDRO ŠIDLAUSKO atsiminimų

 

 

 

 

 

Antano Budzinsko namelis. 2012 m. liepa. L. Skėrio asmeninis archyvas

DALIA SKĖRYTĖ-KARPAVIČIENĖ
DARBAI LIKO AMŽINYBĖJ
(Prisiminimai apie bibliotekininką ir kūrėją Antaną Budzinską)

LAIMA STEPONAVIČIENĖ
ATSIMINIMAI APIE BIBLIOTEKININKĄ ANTANĄ

 ALGIRDAS DANKISAS (1942–2014)
TARP TYLOS IR VIENATVĖS
(Ištrauka)

JONAS TAMULIS
TOKS ŽMOGUS BUVO…

VYTAUTAS KIRKUTIS
KITONIŠKAS ŽMOGUS IR JO TAMSIOJI PALĖPĖ
(Ištrauka)

 

Komentaras