Skip to content Skip to footer

2019 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO ĮŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS

PRATARMĖ

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriuje kasmet sudaromi Šiaulių rajono minėtinų datų kalendoriai.
Šiaulių rajono 2019 metų kalendoriuje suregistruotos įžymių asmenų, turėjusių ar turinčių ryšį su Šiaulių rajonu jubiliejinės gimimo ir mirties datos bei 2019-aisiais minėtini įvykiai, faktai. Kalendorius apima metus, kurie baigiasi 4 ir 9. Seniausia paminėta data 1564 m.
Pagrindiniai datų šaltiniai — enciklopedijos, išleistos Lietuvoje ir užsienyje, žinynai, periodiniai leidiniai, kraštotyros kartoteka, elektroninis bibliotekos katalogas, interneto tinklalapiai.
2019 metų kalendoriaus pradžioje nurodomos datos, kurių žinomi tik metai, toliau medžiaga grupuojama mėnesių ir dienų eilės seka. Jei data turi tik mėnesį, ji pateikiama mėnesio pradžioje. Kalendoriaus pabaigoje nurodomos svarbiausios 2019 metų sukaktys.
2019 metų kalendorius skiriamas Šiaulių krašto visuomenei, norinčiai susipažinti su svarbiausiais rajono įvykiais ir jubiliejais bei juos pažymėti.
Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriui Aušros alėja 21, 76299 Šiauliai, tel. (8 41) 50 20 15.

BIBLIOTEKOS JUBILIATĖS

1949 m.
Įsteigta KAIRIŲ kaimo biblioteka.
Lietuvos TSR bibliotekos [D. 2]. — Vilnius,1979, p. 89.
1949 m.
Įsteigta ŽARĖNŲ kaimo biblioteka.
Lietuvos TSR bibliotekos [D. 2]. — Vilnius,1979, p. 91.
1954 m.
Įsteigta SVIRBUČIŲ (RINGUVĖNŲ) kaimo biblioteka.
Lietuvos TSR bibliotekos [D. 2]. — Vilnius,1979, p. 91.

 

Komentaras