Skip to content Skip to footer

2019 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO ĮŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS

1899 m.
Įsteigta Bubių pradinė mokykla.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2003. – T. 3, p. 543.
1899 m.
Kuršėnuose
susekta slaptoji lietuviška mokykla. Mokytoja – valstietė Eleonora Karaveckaitė.
Merkys V. Lietuvos valstiečiai ir spauda. – Vilnius, 1982, p. 159.
1904 m.
Krokuvoje mirė Jonas STANEVIČIUS, 1863 m. sukilimo vadas. Per sukilimą buvo Šiaulių apskr. sukilėlių karo viršininkas. Parašė atsiminimų. Gimė 1823 m. Lyduvėnuose (Raseinių r.).
T L E. – Vilnius, 1988. – T. 4, p. 90.
1909 m.
Gruzdžiuose
mirė Juozapas STONEVIČIUS, eiliuotojas, tautosakos rinkėjas. Gimė 1877 m. Raubaičiuose ( Šiaulių r.).
Gruzdžiai. – Vilnius, 1999, p. 427.
1911–1914 m.
Šiupyliuose
mokytojavo Stasys MATJOŠAITIS-ESMAITIS, žymus pedagogas, rašytojas.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1991. – T. 3, p. 41.
1914 m.
Gydytojas oftalmologas Petras AVIŽONIS apgynė disertaciją ,,Kauno gubernijos Šiaulių apskrities Gruzdžių ir Lygumų valsčių lietuvių akių ligos ir aklumas“.
T L E.Vilnius, 1985. – T. 1, p. 153.
1919 m.
Šiaulių apylinkėse vyko Lietuvos laisvės kovos su bermontininkais.
Šiaulių krašto kalendorius 1994. —  Šiauliai, 1994, p.5.
1919 m.
Meškuičiai
buvo valsčiaus centras.
L T E. – Vilnius, 1981.– T. 7, p. 424–425.
1929 m.

Sauginiuose pastatytas akmeninis paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę šauliams atminti. Paminklas stovi prie kelio Aukštelkė – Kuršėnai. Paminklą statė Lietuvos šaulių sąjungos 31-ojo Sauginių būrio aktyvistai, šio ir aplinkinių kaimų žmones. Į paminklo pamatą buvo įmūryta kapsulė su dokumentais, pagal liudininkų teigimą, tai buvo sąrašas pavardžių su parašais, kurie statė paminklą. 1955m. tuometinė sovietų santvarka liepė paminklą nugriauti susprogdinant, o jo liekanas panaudojo besikuriančio kolūkio fermos pamatams. Vietinių gyventojų nepasitenkinimas ir nepritarimas tuometinės valdžios nutarimui dėl paminklo pasireikšdavo mitingais. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1991m. lapkričio 23d. paminklas atstatytas ir iškilmingai pašventintas.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — Vilnius, 1992. — T. 4, p. 476; Paminklas Sauginiuose [žiūrėta 2018-11-14]. Internetinė prieiga: //https://mapio.net/pic/p-56493642/
1934 m.


Aleksandrijoje
atidengtas paminklinis akmuo, skirtas Šiaulių ,,Didžiųjų gegužinių” atminimui.

Mažasis Šiaulių m. kalendorius. — Šiauliai, 1983; Kavaliauskaitė, Živilė. Gegužinės brandino Lietuvą [žiūrėta 2018-12-12]. Internetinė prieiga: // http://www.skrastas.lt/?id=1389978620 /Fotografija iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių/; Kavaliauskaitė, Živilė. Gegužinės brandino Lietuvą  – Iliustr.  // Šiaulių kraštas. – 2014, saus. 24, p. 2

Komentaras