Skip to content Skip to footer

2019 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO ĮŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS

BIRŽELIS

1 d. – Tarptautinė Vaikų gynimo diena.
2 d. – Tėvo diena.
5 d. – Pasaulinė aplinkos apsaugos diena.
14 d. – Gedulo ir Vilties diena.
15 d. – Okupacijos ir genocido diena.
23 d. – Birželio Sukilimo diena.
24 d. – Rasos ir Joninių diena.

1909 m. birželio 10 d.
Šilėnuose (Šiaulių apskr.) gimė Eugenijus MANOMAITIS, statybos inžinierius. 1940 m. suprojektavo Šiaulių prekybos instituto rūmus. Bendradarbiavo ,,Technikoje“, ,,XX amžiuje“. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Mirė 1995 11 16 Bostone (JAV).
JAV lietuviai. — Vilnius, 1998. — T. 1, p. 622.
1899 m. birželio 12 d.

Pirmoji gegužinė suorganizuota (1899 06 12) Aleksandrijoje, Šiaulių r., Augustino Janulaičio ir kitų Šiaulių krašto inteligentų iniciatyva. Šis unikalus renginys, labiausiai išgarsinęs Šiaulių rajoną, davė tradiciją ir kitoms, vėliau pramintoms Didžiosiomis, kuriose greta meninių ir kultūrinių reikalų buvo sprendžiami tautiniai, politiniai klausimai. Jos buvo neformalūs Lietuvos šviesuomenės suvažiavimai, aktyvi priešprieša tuomet veikusiam lietuviškos spaudos draudimui. Išskirtinis vaidmuo jose teko grafams Zubovams, kurie palaikė lietuvišką kultūrą, padėjo platinti lietuvišką spaudą, buvo kultūros švietimo mecenatai. Antroji gegužinė organizuota Povilo Višinskio drauge su kitais 1903 m. Bubiuose, grafo Dmitrijaus Zubovo dvaro žemėje. Joje dalyvavo Žemaitė, Jonas Biliūnas, Julija Janulaitytė, Petras Avižonis ir kiti Lietuvos inteligentai. 1904 m. gegužinė, pirmoji po lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo, vyko Kairiuose, Zubovų dvare. 1905 m. gegužinė persikėlė į Andrijavos dvarą, (Voveriškių k., Šiaulių r.). Gegužinės vyko iki Pirmojo pasaulinio karo, kiek susilpnėjusi tradicija išliko ir tarpukariu. 1992 m. gegužinė buvo sugrįžusi į Aleksandriją, o 2008 m. – į grafo Zubovo parką Bubiuose.
Kavaliauskaitė, Živilė. Gegužinės brandino Lietuvą [žiūrėta 2018-12-12]. Internetinė prieiga: // http://www.skrastas.lt/?id=1389978620 /Fotografija iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių/; Kavaliauskaitė, Živilė. Gegužinės brandino Lietuvą  – Iliustr.  // Šiaulių kraštas. – 2014, saus. 24, p. 2.
1814 m. birželio 23 (11) d.
Knašiuose (Šiaulių r.) gimė Jonas UGIANSKIS, brošiūros kovai su choleros epidemija (,,Regulos dėl skarbavų žmonių“…,1848, 2-as leid. 1852) vertėjas. Tarnavo Kauno gubernijos valdyboje. Mirė 1853 09 31 (19) Kaune.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius,1996, p. 82.
1899 m. birželio 30 d.
Šiauliuose gimė veterinarijos gydytojas, biologijos mokslų kandidatas Vladimiras STAROSTINAS. 1929–1935 m. Gruzdžių aukštesniosios gyvulininkystės mokyklos sekretorius.
M L T E.Vilnius, 1971. — T. 3, p. 286.

Komentaras