Skip to content Skip to footer

2019 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO ĮŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS

RUGPJŪTIS
9 d. — Tarptautinė tautos diena.
12 d. — Tarptautinė Jaunimo diena.
15 d. — Žolinė (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena).
23 d. — Baltijos kelio ir Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti.

1904 m. rugpjūčio 4 d.

 

Kairių (Šiaulių r.) bažnyčioje susituokė rašytojas Jonas BILIŪNAS su Julija JANULAITYTE.
Šalčiūtė A. Jonas Biliūnas. — Vilnius, 1977, p. 37.

 

 

 

 

 

1984 m. rugpjūčio 15 d.
Kaune mirė Antanas GABRĖNAS, aktorius. Gimė 1922 02 07 Kuršėnuose.
T L E.Vilnius,1985. — T. 1, p. 559.
1869 m. rugpjūčio 18 d.
Gruzdžiuose caro žandarai sulaikė knygnešę Karoliną LAURINAVIČIŪTĘ (Laniaučaitę). Tai pirmasis knygnešio sulaikymas Šiaulių apskrityje.
Merkys V. Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pabaigoje — XX a. pradžioje. — Vilnius, 1982, p. 78.
1934 m. rugpjūčio 19 d.
Gruzdžiuose gimė veterinarijos gydytojas, žemės ūkio mokslų kandidatas Liudas LIZAVERAS. Paskelbė mokslinių  straipsnių apie paukščių laikymą.
M L T E. — V.,1968. — T. 2, p. 467.
1859 m. rugpjūčio 21 d.
Plocke (Lenkija) gimė Liudvikas KŠIVICKIS (Krzywicki), lenkų sociologas archeologas. 1910, 1911 m. tyrinėjo Bubių piliakalnį. Mirė 1941 06 10 Varšuvoje.
T L E. — Vilnius, 1986. — T. 2, p. 413.
1929 m. rugpjūčio 26 d.
Čičirkuose ( Šiaulių r.) gimė Antanas Kęstutis BULOTA, matematikas.
M L T E. — Vilnius, 1968. — T. 2, p. 283.
1894 m. rugpjūčio 29 d.
Kurtuvėnuose (Šiaulių r.) gimė Balys MINGILAS, dramaturgas, visuomenininkas. Baigė Kurtuvėnų parapijos mokyklą. Šiauliuose priklausė Varpo draugijai, dalyvavo jos rengiamuose vaidinimuose. Nuo 1912 m. gyveno JAV. Gyvendamas Waterbury, CT, su kitais įkūrė Aušrelės draugiją, kelerius metus buvo pirmininkas, vaidino jos statomose pjesėse. Vėliau gyveno Baltimorėje, MD. 1923 – 1926 bendradarbiavo Vienybėje lietuvininkų. Išleido dramą Gyvenimo verpete, paliko keleto pjesių rankraščius (Už tėvynę, Kas kaltas, Sapnas, Naminė audra ir kt.). Mirė 1958 04 29 Worcesteryje (JAV, Massachusettso valst.).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — V.,1996, p.203; Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. – Vilnius, 1998. — T. 1.

Komentaras