Skip to content Skip to footer

TRUMPA BIBLIOTEKOS ISTORIJA

Romučių biblioteka įkurta 1951 m. Smurgių kaime privačiame name ir vadinosi klubu-skaitykla. Pirmąja bibliotekos vedėja paskirta B. Daukšaitė.

1958 m. nurašymo aktuose jau randama dviejų darbuotojų pavardės: skaityklos-klubo vedėja B. Daukšaitės ir bibliotekos vedėjas Bronius Varkalis. Biblioteka tuo metu vadinama Pakštelių biblioteka, turbūt nuo apylinkės pavadinimo.

Bibliotekos nurašymo aktuose – ne tik susidėvėjusios knygos, bet ir žibalas, išdegintas lempose bibliotekai apšviesti, tapetai, kurie skirti afišų piešimui, adatėlės patefonui panaudotos linksminant jaunimą…

1959 m. dokumentuose randame bibliotekos vedėjos Janinos Sutkienės pavardę, tačiau tais pačiais metais knygų fondas jau perduodamas Danutei Kunickytei. 1961–1966 m. bibliotekoje dirba O. Lipskytė. Vėliau – Eugenija Žiogaitė, biblioteka tuo metu jau naudojasi aštuonbučio namo buto patalpomis Romučių kaime.

1969 m. biblioteka iškeliama į Romučių kaimo aštuonmetę mokyklą, joje 1969– 2001 m. dirba Zofija Kanišauskienė. Vėliau, 2001–2006 m., joje dirbo Janina Spulginienė.

Nuo 2007 m. Romučių bibliotekoje dirba Janina Butnorienė.

Romučių biblioteka 2005 m. iš buvusios Romučių kaimo aštuonmetės mokyklos perkelta į naujai suremontuotas patalpas, kuriose veikia iki šiol.

Nuotr.: Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Birutė Litevkienė ir jos pavaduotoja Angelė Puščiuvienė įkurtuvių proga sveikina skaitytojus ir Romučių bibliotekos vedėją Janiną Spulginienę. 2005 m.

Vykdant projektą „Bibliotekos pažangai“, 2009 m. Romučių biblioteka gavo tris kompiuterius ir spausdintuvą. Bibliotekoje buvo įrengta vieša interneto prieiga.

Nuotr.: Internetinės prieigos Romučių bibliotekoje atidarymo šventė „Čia prasideda internetas“. 2009 m.

Komentaras