Skip to content Skip to footer

Kun. Antanas Rimavičius

Antanas Rimavičius

Gimė 1865 m. spalio 28 d. Šakynos miestelyje.
Mirė 1933 m. liepos 6 d. Daugpilio Raudonojo kryžiaus ligoninėje.

1884–1890 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją, mokėsi Petrapilio dvasinėje akademijoje.

1890 m. įšventintas kunigu Kaune.

1891–1892 m. – vikaras Varkavoje.

1893–1897 m. – klebonas Dukstigaloje.

1897–1914 m. – klebonas Balvuose. Pradeda skulptoriaus kelią.

1901 m. birželio 11 d. vieši Romoje, gauna popiežiaus laišką-palaiminimą.

1914–1921 m. – klebonas Andrupenėje (Latvija).

1921–1926 m. – klebonas Rudzėtų bažnytkaimyje.

1926–1928 m. – klebonas Bikavoje. Sukuria, pagamina ir įrengia bažnyčioje didįjį altorių.

1928 m. liepos 1 d. plėšikas įsilaužia į Bikavos kleboniją, sužaloja A.Rimavičių.

1929 –1932 m. – klebonas Sventės bažnyčioje. Kartu aptarnauja Grendzės parapiją bei atstatinėja karo metais sugriautą bažnyčią. Sukuria šios bažnyčios didžiojo altoriaus Nukryžiuotąjį, dideles šventųjų Petro, Povilo ir Jono skulptūras.

1930 m. dalyvauja parodoje Kaune. Iki  to laiko jau buvo dalyvavęs parodose Latvijoje.

1932–1933 m. – klebonas Rubenių kaime. Šventoriuje įrengia kapelas, bažnyčioje – klausyklas, nulieja iš betono kapinių vartus.

Antanas Rimavičius su kūriniais. XX a. 2–3 deš. Nuotr. aut. nežinomas. Iš Stasio Šalkauskio asmeninio archyvo
A. Rimavičiaus darbų paroda Šakynos kultūros namų salėje. 2003 m. geg. 17 d.

Testamentas : kunigo ir skulptoriaus Antano Rimavičiaus gyvenimo ir darbų pėdsakais / Birutė Žymantienė. – Šiauliai : Saulės Delta, 1998. – 103, [2] p., įsk. virš. : iliustr., faks..

Antanas Rimavičius. Skulptūra : kančių kelias / Arūnas Vasiliauskas. – Šiauliai : Saulės Delta, 1997. – [22] p. : iliustr..

Antanas Rimavičius: Dievui ir Žmogui : Skulptūra iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių = Antons Rimovičs: Dievam un Cilvēkam = Antanas Rimavičius: For God and Man / sudarytojai Raimundas Balza, Odeta Stripinienė. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2017. – 95 p. : iliustr.

Susitikimas su knygos „Testamentas“ autore Birute Žymantiene. Šakyna, 2003 m. geg. 17 d.

LITERATŪRA

  • Antanas Rimavičius. Skulptūra : kančių kelias / Arūnas Vasiliauskas. – Šiauliai : Saulės Delta, 1997. – [22] p. : iliustr.
  • Muziejaus paroda bus eksponuojama Baltarusijoje. – „Šiaulių krašto“ inf. // Šiaulių kraštas. – ISSN 1648-4010. – 2017, spal. 19, p. 5.
    Šiaulių „Aušros“ muziejaus parengta paroda „Antanas Rimavičius: Dievui ir Žmogui“ iškeliauja į Gardiną.
  • Antanas Rimavičius: Dievui ir Žmogui : Skulptūra iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių = Antons Rimovičs: Dievam un Cilvēkam = Antanas Rimavičius: For God and Man / sudarytojai Raimundas Balza, Odeta Stripinienė ; vertėjai Regina Kvašytė, Solveiga Sušinskienė. – Šiauliai : Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2017 (Vilnius : UAB „Petro ofsetas“). – 95 p. : iliustr.
  • Šiaulių „Aušros“ muziejaus paroda atidaryta Latvijoje // Šiaulių naujienos. – 2018, saus. 18, p. 2.
    Apie Latvijos Preili istorijos ir taikomojo meno muziejuje atidarytą Šiaulių „Aušros“ muziejaus parodą „Antanas Rimavičius: Dievui ir Žmogui“, kuri supažindina su vieninteliu žinomu lietuvių kunigu-savamoksliu skulptoriumi ir jo kūryba.

Komentaras