Skip to content Skip to footer

Aleksandras Merkelis

Aleksandras Merkelis

Literatūros tyrinėtojas, žurnalistas, politikas, bibliografas

Gimė 1907 m. sausio 24 d. Mikaičių kaime, Šiaulių raj.
Mirė 1994 sausio 11 d. Niujorke, palaidotas Kaune.

Dirbo mokytoju, žurnalistu, Jaunalietuvių organizacijos vadovu, Eltos redaktoriumi, A. Smetonos asmens sekretoriumi, „Lietuvos aido“ vyriausiu redaktoriumi.

Parengė dokumentinį veikalą apie bolševikų terorą Lietuvoje 1940–1941 m. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, redagavo lietuvių laikraščius. 1949 m. persikėlė į JAV. Sudarė L. Giros ir Vaižganto bibliografijas, išleido apybraižą  apie S. Daukantą ir M. Valančių, monografiją „Juozas Tumas Vaižgantas“, studiją „Didysis varpininkas Vincas Kudirka“, knygą „Antano Smetonos tautinės ideologijos bruožai“.

Didysis varpininkas Vincas Kudirka : jo asmuo ir gyvento laikotarpio paveikslas / Aleksandras Merkelis. – Chicago : Akad. skautų sąjūdžio Vydūno jaunimo fondas, 1989. – 416 p. : iliustr. ;
Apie Aleksandrą Merkelį laikraštyje „Dirva“, 1962 m. lapkričio 9 d., nr. 130. Leidinio kopija saugoma Šakynos bibliotekoje

LITERATŪRA

 • Didysis varpininkas Vincas Kudirka : jo asmuo ir gyvento laikotarpio paveikslas / Aleksandras Merkelis. – Chicago : Akad. skautų sąjūdžio Vydūno jaunimo fondas, 1989. – 416 p. : iliustr. ;
 • Juozas Tumas Vaižgantas : monografija / Aleksandras Merkelis. – 3-asis (fotogr.) leid.. – Vilnius : Vaga, 1989. – [14], 398 p. ir [16] iliustr. lap..
 • Užmirštas aušrininkas Augustinas Baranauskas : [biografija] / Aleksandras Merkelis. – Faks., iliustr. // Gruzdžiai. – D. 2, p. 1035-1038.
 • [Juozas Tumas-Vaižgantas : rašytojas : biografija / Aleksandras Merkelis] // Kūrėjų pėdsakais. – Vilnius : Margi raštai, 2004-. – Kn. 8, p. 383-386.
 • Kultūra – tautos gyvastingumo laidas / Aleksandras Merkelis ; [su prierašu apie autorių]. – Portr. // Mano pasaulėžiūra. – [Chicago, Ill.] : Lietuviškos knygos klubas, 1958. – P. 205-208.
 • Aleksandras Merkelis : [literatūros istorikas] : bibliografinė rodyklė / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka ; sudarė Rita Nesavaitė. – Šiauliai, 2002 (Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka). – 17 p. : portr.. – Kompiuterinis tekstas. Tekstas abiejuose susegamų lapų pusėse. – Pagrindinės gyvenimo ir kūrybos datas: p. 16-17.
 • Aleksandras Merkelis ir jo protėviai / Vaidutis Riškus. – Faks., iliustr., portr.. – Bibliogr. išnašose // Gruzdžiai. – D. 2, p. 996-1005.
  Str. taip pat: Biografija ir darbai ; Priedas : A. Merkelio išleistos knygos ; A. Merkelio giminės šaknys
 • Aleksandras Merkelis ir Vydūnas / Vaclovas Bražas // Laikas. – ISSN 1822-0452. – 1995, rugpj. 2.
  Apie rašytoją, žurnalistą ir Vydūno biografą.
 • Pažvelgimai baramo Vaižganto širdin / [parengė] Alfonsas Pakėnas. – Aut.: Vincas Maciūnas, Aleksandras Merkelis, Salys Šemerys, Adomas Jakštas, Mykolas Vaitkus, Pranciškus Karevičius, Povilas Korzonas, Danutė Čiurlionytė-Zubovienė, Vladas Braziulevičius, Juozas Skvireckas, Juozas Keliuotis, Valentinas Gustainis, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Augustinas Gricius // Varpai. – ISSN 1392-0669. – [Nr.] 41 (2019), p. 79–108.
 • Tremtinio dalia / Aleksandras Merkelis. – Iliustr.. – B.d. // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2007, vas. 20, p. 6.
  A. Merkelio, buvusio A. Smetonos sekretoriaus prisiminimai apie tarpukario Lietuvos politinį ir visuomeninį gyvenimą, sovietinę okupaciją. A. Merkelis g. Mikaičiuose, Šiaulių rajonas
 • Tremtinio dalia / Aleksandras Merkelis. – Iliustr.. – Pabaiga. Pradžia Nr. 41 // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2007, nr. 110.
  Apie Antaną Smetoną, jo tragišką mirtį Jungtinėse Amerikos valstijose
 • Aleksandras Merkelis ir jo protėviai / Vaidutis Riškus. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – ISSN 1648-4215. – 2007, lapkr. 7, p. 1, 6-7.
  Lietuvos ir išeivijos visuomenės veikėjo, žurnalisto, literatūros istoriko, publicisto, bibliografo 100-osioms gimimo ir 15-osioms mirties metinėms
 • Mūsų kalendorius : 2007 Sausis / Parengė Paulina Dabulevičienė. – Bibliografija // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2006, nr. 11, lapkritis, p. 47 – 48
  Sukanka 100 metų, kai Mikaičiuose, Šiaulių r. gimė literatūros istorikas, žurnalistas, bibliografas, visuomenės veikėjas Aleksandras Merkelis
 • Benediktas Rutkūnas : [pedagogas, poetas : 1907 05 12 – 1975 10 28 : biobibliografija] / Olga Zimariova. – Nuotr. // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2007, Nr. 5, p. 27-32.
  Minima, kad 1907 m. gimė Aleksandras Merkelis

Komentaras