Skip to content Skip to footer

Vladas Jankauskas

Vladas Jankauskas

Gimė 1891 m. Šakynoje.
Mirė 1964 m. rugpjūčio 7 d. Medeljine (Medellin), Kolumbija.

1908–1919 m. mokėsi Panevėžio mokytojų gimnazijoje.

Per I-jį Pasaulinį karą baigė Tifilisyje (Tibilisyje) karo mokyklą.

Grįžęs į Lietuvą paskirtas Rokiškio miesto komendantu.

1923 –1927 m. – Rokiškio žemesniosios policijos mokyklos įkūrėjas ir viršininkas.

1927–1940 m. – Kauno apskrities policijos vadas.

Karo metu pasitraukė į Pietų Ameriką.

Apdovanotas

1928 m. – Kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinu.

1931 m. – Vokietijos svastikos ordinu.

1932 m. – Vytauto Didžiojo 5 laipsnio, Latvijos trijų žvaigždžių ordinu.

1934 m. – Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3 laipsnio ordinu.

1938 m. – Estijos Baltosios žvaigždės ordinu.

Vladas Jankauskas. Nuotr. iš S. Šalkausko asmeninio archyvo

Rokiškio policijos mokykla 1925 m. V. Jankauskas sėdi iš kairės ketvirtas. Nuotr. iš S.Šalkauso asmeninio archyvo
Kauno miesto policijosvado V. Jankausko konkarda. Nuotr. iš S.Šalkauso asmeninio archyvo

Komentaras