Skip to content Skip to footer

Kun. Juozapas Varanavičius

Šakynos klebonas, Livonijos garbės kanauninkas Juozapas Varanavičius (1747-1813), liaudies paprastai, tiesiog kunigu Varna vadintas. Kuris, kartu su savo geriausiu draugu (vienur įvardijamu, kad valstiečiu, kitur, kad bajoru)  Žvirbliu pastatė Šakynos šv. Mykolo arkangelo akmens mūro bažnyčią. Ji pradėta statyti – 1789 04 05 m., baigta -1790 08 05 m. Taip pat ir Šakynos senųjų kapinių koplyčią (1802 m.).

Tai buvęs asketiškas, gana karingo charakterio ir labai stiprus fiziškai, nors ir nedidelio ūgio žmogus. Apie jo išradingumą siekiant tikslo sukurti įvairūs pasakojimai. Tautosakos rinkėjas  Matas Slančiauskas yra užrašęs pasakojimą, kaip klebonas gudrumu įsigyja Čeponių dvaro 3 hektarus pievos. Deja, ne visada jo sumanymai pasisekdavo. Manoma, kad ant senųjų kapinių koplyčios durų pavaizduotas vyras yra kunigas Juozapas Varanavičius, kai antrą kartą sugalvojo gudrumu nusavinti Čeponių dvarininko žemės, ir jam buvo praskelta kakta.

 Pasakojama, kad prie bažnyčios durų esantys du dideli akmenys buvo atridenti iš laukų lenktyniaujant dviem draugams – Varnai ir Žvirbliui. Kuris laimėjo lenktynes, istorija nutyli…

Mirė sulaukęs 66 m. amžiaus. Kur palaidotas bažnyčios statytojas  tiksliai nežinoma. Šakynos RKB mirusiųjų registracijos knygoje,  1778-1827 m. (48 psl.) rašoma, kad Šakynoje. Konkreti vieta nenurodoma. Manoma, kad kapinių koplyčia buvo statyta kaip kripta, bet tai tik spėlionė.

Livonijos garbės kanauninkas Šakynos bažnyčios klebonas Juozapas Antanas Varanavičius (1747–1813). Portr. esantis Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Aut. nežinomas.

Senųjų Šakynos kapinių koplyčios durys.
Nuotr. autorius nežinomas.

Kairėje: Senųjų Šakynos kapinių koplyčia. XIX a. p. – XX a. pr.
Nuotr. Juozapo Žiogo.

Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia.
Nuotr. kun. Stanislovo Žukauskio, 2021 sausis

Kairėje: Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia, XIX a. p. – XX a. pr. Nuotr. Juozapo Žiogo.

Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia.
Nuotr. Zinos Keturakytės, 2003 m.

Kairėje: Senųjų Šakynos kapinių koplyčia.
Nuotr. kun. Stanislovo Žukauskio, 2020 m.

Šakynos RKB mirusiųjų registracijos knyga. 1778–1827 m., 48 p.

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/ARCH/1321/1/12

Įrašus apie kun. Juozapo Varanavičiaus mirtį „Šakynos RKB mirusiųjų registracijos knygoje“, esančioje ePaveldas duomenų bazėje, surado Bronius Andrikaitis.

LITERATŪRA

 • Žymūs Šakynos krašto žmonės, šviesuoliai / Rita Nesavaitė, Laimutė Varkalienė. – Portr.. – Bibliogr. biografijų gale // Šakynos kraštas. – Vilnius : „Diemedžio“ leidykla, 2013. – P. 437-476.
 • Šakyna paminėjo žemiečius / Alvydas Januševičius. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – ISSN 1648-4010. – 2003, liep. 15, p. 15.
  Paminėtas iškilių žemiečių Antano Rimavičiaus ir Juozapo Varanavičiaus atminimas
 • Atgims unikali Šakynos koplyčia / Aldona Sireikienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2007, liep. 21, p. 24.
  Šakynos seniūnijojoje, Mikutaičiuose stovinti akmeninė koplyčia su bokštu – unikalus istorinis primityviosios architektūros paminklas. Ši kapinių koplyčia iš lauko riedulių buvo sumūryta 1802 m. Jos statytojas ir fundatorius – parapijos klebonas J. Varanavičius, mūryti bažnyčią ir kolyčią padėjo zakrastijonas Žvirblis. Numatoma atstatyti šį unikalų istorinį paminklą , Šiaulių rajonas
 • Restauruojama Šakynos koplyčia. – Iliustr. // Mūsų dienos. – 2007, rugp. 3, p. 1, 2.
  Apie Šakynos seniūnijoje, Mikutaičių kaime esančiose senosiose kapinaitėse restauruojamą 1802 metais statytą koplyčią, Šiaulių rajonas
 • Šakyniškiai pagerbė kraštui nusipelniusio kunigo atminimą. – Iliustr. // Mūsų dienos. – 2007, rugp. 24, p. 1.
  Žolinės dieną Šakynos miestelio gyventojai pagerbė kunigo Juozapo Varanavičiaus, daugiau nei prieš du šimtmečius kunigavusio Šakynos parapijoje, atminimą, Šiaulių rajonas
 • Lietuviškojo rinkinio „Senoji Lietuva“ sudarymo istorija / Olga Fišman, Olga Kondratjeva. – Iliustr. // Senoji Lietuva. – Vilnius-Sankt Peterburgas [i.e. Vilnius] : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009. – P. 21-36.
  Nuotr. : Mūrinė koplyčia Šakynos kapinėse (Kauno gub., Šiaulių aps., Šakyna (J. Žiogo nuotr. iš E. Volterio ekspedicijos 1909 m.; eksponuota : Sankt Peterburgo parodoje „Etnografinė ekskursija po senąją Lietuvą“; Kanauninko Varno portretas, Kauno gub. Šiaulių aps., Šakyna (J. Žiogo nuotr. iš E. Volterio ekspedicijos 1909 m., eksponuota : Sankt Peterburge parodoje „Etnografinė ekskursija po senąją Lietuvą“, Šiaulių rajonas
 • Sakraliniai pastatai. Smulkioji architektūra. Parapijų trobesiai : Akmens mūro bažnyčios, koplyčios ir varpinės. – Iliustr. // Lietuvos architektūros istorija. – Vilnius : Mokslas, 1987-2014. – T. 4, P. 226-353.
  Apie Šakynos bažnyčią ir koplyčią, Šakynos miestelį, Šiaulių rajonas (p. 268, 269)

Komentaras